เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ในห้องน้ำ (In the Bathroom)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ในห้องน้ำ (In the Bathroom)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ในห้องน้ำ (In the Bathroom)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ในห้องน้ำ (In the Bathroom)ในห้องน้ำ (In the Bathroom)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: mop

   
  Next >>
   
 • Q2: shower cap

   
  Next >>
   
 • Q3: toothpaste

   
  Next >>
   
 • Q4: curtain

   
  Next >>
   
 • Q5: shower

   
  Next >>
   
 • Q6: wash bowl

   
  Next >>
   
 • Q7: toilet brush

   
  Next >>
   
 • Q8: dental floss

   
  Next >>
   
 • Q9: bathrobe

   
  Next >>
   
 • Q10: toilet

   
  Next >>
   
 • Q11: faucet

   
  Next >>
   
 • Q12: potty

   
  Next >>
   
 • Q13: shaving cream

   
  Next >>
   
 • Q14: trashcan

   
  Next >>
   
 • Q15: razor

   
  Next >>
   
 • Q16: water heater

   
  Next >>
   
 • Q17: deodorant

   
  Next >>
   
 • Q18: shampoo

   
  Next >>
   
 • Q19: grab bar

   
  Next >>
   
 • Q20: scale

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด ในห้องน้ำ (In the Bathroom)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top