เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > เครื่องแต่งกาย (Dress)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด เครื่องแต่งกาย (Dress)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด เครื่องแต่งกาย (Dress)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด เครื่องแต่งกาย (Dress)เครื่องแต่งกาย (Dress)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: watch

   
  Next >>
   
 • Q2: hat

   
  Next >>
   
 • Q3: cap

   
  Next >>
   
 • Q4: windbreaker

   
  Next >>
   
 • Q5: jacket

   
  Next >>
   
 • Q6: brassiere

   
  Next >>
   
 • Q7: necktie

   
  Next >>
   
 • Q8: raincoat

   
  Next >>
   
 • Q9: stocking

   
  Next >>
   
 • Q10: earring

   
  Next >>
   
 • Q11: hairband

   
  Next >>
   
 • Q12: jeans

   
  Next >>
   
 • Q13: handkerchief

   
  Next >>
   
 • Q14: smock

   
  Next >>
   
 • Q15: curtain

   
  Next >>
   
 • Q16: shirt

   
  Next >>
   
 • Q17: uniform

   
  Next >>
   
 • Q18: purse

   
  Next >>
   
 • Q19: wig

   
  Next >>
   
 • Q20: scarf

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด เครื่องแต่งกาย (Dress)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top