เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)ร้านอาหาร (Restaurant)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: noodle

   
  Next >>
   
 • Q2: snack

   
  Next >>
   
 • Q3: proprietor

   
  Next >>
   
 • Q4: fish

   
  Next >>
   
 • Q5: serviette

   
  Next >>
   
 • Q6: salad

   
  Next >>
   
 • Q7: maw

   
  Next >>
   
 • Q8: gruel

   
  Next >>
   
 • Q9: loaf

   
  Next >>
   
 • Q10: tempura

   
  Next >>
   
 • Q11: ice cream

   
  Next >>
   
 • Q12: chef

   
  Next >>
   
 • Q13: roaster

   
  Next >>
   
 • Q14: cruet

   
  Next >>
   
 • Q15: tablecloth

   
  Next >>
   
 • Q16: waiter

   
  Next >>
   
 • Q17: scrambled egg

   
  Next >>
   
 • Q18: popcorn

   
  Next >>
   
 • Q19: curry

   
  Next >>
   
 • Q20: waitress

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top