เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)ร้านอาหาร (Restaurant)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: omelet

   
  Next >>
   
 • Q2: waiter

   
  Next >>
   
 • Q3: maw

   
  Next >>
   
 • Q4: noodle

   
  Next >>
   
 • Q5: scrambled egg

   
  Next >>
   
 • Q6: chef

   
  Next >>
   
 • Q7: roaster

   
  Next >>
   
 • Q8: popcorn

   
  Next >>
   
 • Q9: fish

   
  Next >>
   
 • Q10: ice cream

   
  Next >>
   
 • Q11: beverage

   
  Next >>
   
 • Q12: snack

   
  Next >>
   
 • Q13: rice

   
  Next >>
   
 • Q14: tempura

   
  Next >>
   
 • Q15: soup

   
  Next >>
   
 • Q16: coffeepot

   
  Next >>
   
 • Q17: proprietor

   
  Next >>
   
 • Q18: gruel

   
  Next >>
   
 • Q19: mat

   
  Next >>
   
 • Q20: curry

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top