เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ร้านอาหาร (Restaurant)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)ร้านอาหาร (Restaurant)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: mat

   
  Next >>
   
 • Q2: popcorn

   
  Next >>
   
 • Q3: coffeepot

   
  Next >>
   
 • Q4: menu

   
  Next >>
   
 • Q5: salad

   
  Next >>
   
 • Q6: fish

   
  Next >>
   
 • Q7: loaf

   
  Next >>
   
 • Q8: cruet

   
  Next >>
   
 • Q9: serviette

   
  Next >>
   
 • Q10: chef

   
  Next >>
   
 • Q11: beverage

   
  Next >>
   
 • Q12: proprietor

   
  Next >>
   
 • Q13: gruel

   
  Next >>
   
 • Q14: waitress

   
  Next >>
   
 • Q15: waiter

   
  Next >>
   
 • Q16: scrambled egg

   
  Next >>
   
 • Q17: roaster

   
  Next >>
   
 • Q18: maw

   
  Next >>
   
 • Q19: soup

   
  Next >>
   
 • Q20: rice

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด ร้านอาหาร (Restaurant)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top