เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ครอบครัว (Family)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ครอบครัว (Family)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ครอบครัว (Family)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ครอบครัว (Family)ครอบครัว (Family)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top