เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > สถานที่ (Places)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด สถานที่ (Places)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด สถานที่ (Places)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด สถานที่ (Places)สถานที่ (Places)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: hospital

   
  Next >>
   
 • Q2: factory

   
  Next >>
   
 • Q3: florist

   
  Next >>
   
 • Q4: police station

   
  Next >>
   
 • Q5: bus station

   
  Next >>
   
 • Q6: greengrocery

   
  Next >>
   
 • Q7: shopping center

   
  Next >>
   
 • Q8: office

   
  Next >>
   
 • Q9: coffee shop

   
  Next >>
   
 • Q10: swimming pool

   
  Next >>
   
 • Q11: lake

   
  Next >>
   
 • Q12: continent

   
  Next >>
   
 • Q13: temple

   
  Next >>
   
 • Q14: theater

   
  Next >>
   
 • Q15: slum

   
  Next >>
   
 • Q16: school

   
  Next >>
   
 • Q17: hotel

   
  Next >>
   
 • Q18: museum

   
  Next >>
   
 • Q19: church

   
  Next >>
   
 • Q20: sea

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด สถานที่ (Places)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top