เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > แมลง (Insects)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด แมลง (Insects)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด แมลง (Insects)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด แมลง (Insects)แมลง (Insects)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: grub

   
  Next >>
   
 • Q2: mayfly

   
  Next >>
   
 • Q3: caterpillar

   
  Next >>
   
 • Q4: mantis

   
  Next >>
   
 • Q5: cricket

   
  Next >>
   
 • Q6: tarantula

   
  Next >>
   
 • Q7: bumblebee

   
  Next >>
   
 • Q8: termite

   
  Next >>
   
 • Q9: worm

   
  Next >>
   
 • Q10: fly

   
  Next >>
   
 • Q11: ladybug

   
  Next >>
   
 • Q12: centipede

   
  Next >>
   
 • Q13: flea

   
  Next >>
   
 • Q14: beetle

   
  Next >>
   
 • Q15: wasp

   
  Next >>
   
 • Q16: cocoon

   
  Next >>
   
 • Q17: scorpion

   
  Next >>
   
 • Q18: firefly

   
  Next >>
   
 • Q19: spider

   
  Next >>
   
 • Q20: silkworm

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด แมลง (Insects)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top