เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top