เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > ผลไม้ (Fruits)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด ผลไม้ (Fruits)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด ผลไม้ (Fruits)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด ผลไม้ (Fruits)ผลไม้ (Fruits)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: acorn

   
  Next >>
   
 • Q2: pomelo

   
  Next >>
   
 • Q3: watermelon

   
  Next >>
   
 • Q4: pineapple

   
  Next >>
   
 • Q5: guava

   
  Next >>
   
 • Q6: chestnut

   
  Next >>
   
 • Q7: cherry

   
  Next >>
   
 • Q8: mangosteen

   
  Next >>
   
 • Q9: pear

   
  Next >>
   
 • Q10: melon

   
  Next >>
   
 • Q11: longan

   
  Next >>
   
 • Q12: peach

   
  Next >>
   
 • Q13: corn

   
  Next >>
   
 • Q14: apple

   
  Next >>
   
 • Q15: grape

   
  Next >>
   
 • Q16: persimmon

   
  Next >>
   
 • Q17: banana

   
  Next >>
   
 • Q18: papaya

   
  Next >>
   
 • Q19: yam-bean

   
  Next >>
   
 • Q20: jackfruit

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด ผลไม้ (Fruits)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top