เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ > พืชผัก (Vegetables)

เกมส์จับคู่ภาพในหมวด พืชผัก (Vegetables)

เกมส์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการเลือกภาพที่สื่อความหมายตรงกับคำศัพท์มากที่สุด ในหมวด พืชผัก (Vegetables)
วิธีเล่น เลือกรูปที่ตรงกับคำศัพท์ที่ให้มากที่สุด โดยการกดที่รูปหรือติ๊กหน้ารูป จากนั้นกด Next


เกมส์จับคู่หมวด พืชผัก (Vegetables)พืชผัก (Vegetables)

กดที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มเล่น

 • Q1: okra

   
  Next >>
   
 • Q2: cabbage

   
  Next >>
   
 • Q3: celery

   
  Next >>
   
 • Q4: morning glory

   
  Next >>
   
 • Q5: cauliflower

   
  Next >>
   
 • Q6: taro

   
  Next >>
   
 • Q7: potato

   
  Next >>
   
 • Q8: kale

   
  Next >>
   
 • Q9: radish

   
  Next >>
   
 • Q10: Guinea pepper

   
  Next >>
   
 • Q11: almond

   
  Next >>
   
 • Q12: gourd

   
  Next >>
   
 • Q13: soybean

   
  Next >>
   
 • Q14: asparagus

   
  Next >>
   
 • Q15: mushroom

   
  Next >>
   
 • Q16: basil

   
  Next >>
   
 • Q17: bamboo

   
  Next >>
   
 • Q18: bean

   
  Next >>
   
 • Q19: cinnamon

   
  Next >>
   
 • Q20: cucumber

   
  Next >>
   
 • You have scored

  เล่นจนคุณได้คะแนนเต็มจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ทั้งหมดในหมวดนี้ได้  หากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ ไปที่ คำศัพท์หมวด พืชผัก (Vegetables)

  คลิ๊กดูคำที่คุณตอบผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top