คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฌ" จำนวน 6 คำ


ฌาน n meditative absorption
ฌานเบื้องต้น n first stage of Buddhist meditation
ฌาปนกิจ n cremation
ฌาปนกิจศพ v cremate
ฌาปนกิจศพ v cremate
ฌาปนสถาน n crematory


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top