4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n พื้นที่, n เขตเวลา, n ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน), vt ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค, vi แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาคค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top