ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrecker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrecker*, -wrecker-

wrecker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrecker (n.) ผู้ทำลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are my chances of getting a wrecker on the radio out here?ขอฉันเริ่มจากวิทยุนั่นเหรอ
Must have been awkward for her, sleeping in the same house with the home wrecker who bore his child.มันจะต้องน่ารังเกียจสำหรับเธอแน่ ที่จะต้องนอนอยู่ในบ้านหลังเดิม กับคนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่น ที่ระอาลูกของเขาด้วยซ้ำ
Everyone knows she's a home wrecker.ใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นนักทำลายครอบครัว
Go move in with your little home wrecker.ย้ายไปอยู่กับ พวกชอบทำลายครอบครัวชาวบ้านสิ
She's not a home wrecker.เธอไม่ใช่ คนชอบทำลายครอบครัวชาวบ้านนะ
How I, Olive Penderghast, went from assumed trollop to an actual home-wrecker.ฉัน โอลีฟ เพนเดอร์แกสท์ กลายร่างจากนังส่ำส่อนปลอม... ...มาเป็นจอมฉกผู้ชายตัวจริงได้ยังไง
These guys are the Wreckers. They take care of the Xanthium.พวกเขาคือ เดอะ เร็กเกอร์ พวกเขาคอยดูแลเซ็นเที่ยม
Wreckers, we need a diversion.เราต้องการตัวล่อเป้า
Jeez, I'm a home wrecker.พระเจ้า ฉันคือคนแทรกกลาง
If I wear this necklace, I'm a homewrecker.ถ้าฉันใส่สร้อยคอนี้ ฉันก็เป็นคนรื้อบ้านนะ
That little homewrecker.ชอบทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยก
You're the home wrecker, not me.แกคือคนที่ทำลายครอบครัว ไม่ใช่ฉัน

wrecker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 颠覆分子 / 顛覆份子] wrecker; saboteur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrecker
Back to top