ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

world-weary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *world-weary*, -world-weary-

world-weary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
world-weary (adj.) เบื่อโลก See also: เซ็งโลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't this the point where the world-weary barkeep absentmindedly wipes down the bar and coaxes the woes out of the troubled patron?นี่ไม่ใช่วิธีที่บาเทนเดอร์เบื่อโลก เช็ดผ้าทำความสะอาดบาร์ ใช้ปลอบใจลูกค้าประจำที่กำลังมีปัญหาหรอกใช่ไหม

world-weary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, 厌世 / 厭世] world-weary; pessimistic

world-weary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า world-weary
Back to top