ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wisp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wisp*, -wisp-

wisp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wisp (n.) กำมือหนึ่ง (ฟาง หญ้า ผม) See also: ปอยเล็กๆ, หยิบมือ
wispily (adv.) อย่างเป็นมัดหรือชิ้นเล็กๆ
wispiness (n.) การทำเป็นมัดเล็กๆ
wispy (adj.) ซึ่งเป็นมัดเล็กๆ See also: ซึ่งเป็นกำมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
wisp(วิสพฺ) n. กำมือ,หยิบมือ,ก้อนเล็ก,ชิ้นเล็ก,ตัวเล็ก,ตัวบอบบาง,แสงฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,ไม้ขนไก่ vt. ฟันเป็นมัด,ปั่นเป็นชิ้น, See also: wisplike adj., Syn. shred,tuft,bunch
wispy(วิส'พี) adj. กำมือ,เป็นมัดเล็ก ๆ ,เป็นชิ้นเล็ก ๆ ,บอบบาง, See also: wispily adv. wispiness n., Syn. wispish
English-Thai: Nontri Dictionary
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is merely out of the thinnest wisp of respect for Bo and her territory that I haven't had you dragged out of here by your hair this very second.ฉันไม่คิดว่าฉันทำหยาบคายกับโบ และเขตพื้นที่ของเขาเพราะถ้าฉันทำ ฉันจะจิกหัวเธอแล้วลากออกไปจากที่นี่
You're hiding something, and I'm gonna pull it out of you, and when that happens, there is a chance... the remotest, slimmest wisp of a chance... that you might actually become an artist.คุณซ่อนบางอย่างไว้ และผมจะดึงมันออกมา และเมื่อมันเกิดขึ้น มันมีโอกาส...
That runaway groom, those drunken blackouts, all of it gone in a wisp of smoke.ทั้งเรื่องเจ้าบ่าวหนีไป แล้วก็เรื่องที่เมาจนหมดสติ เรื่องทั้งหมดแวบเดียวก็หายไปหมดเลย
All I'm saying is acting's so will-o'-the-wisp.ที่แม่พูดทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่า อาชีพเต้นกินรำกิน
McTWISP: No, she's the right one. I'm certain of it.เป็นเธอแน่ๆ ข้ามั่นใจ
McTWISP: How is that for gratitude?สำนึกบุญคุณหน่อยเป็นไง?
No, it's not. McTwisp brought us the wrong Alice.ไม่ใช่ ทวิสพ์พาอลิซมาผิด
McTWISP: She's the right one. I'm certain of it.เป็นเธอแน่ๆ ข้ามั่นใจ
Not some wispy man-boy and a bottle blond with a daddy complex.ไม่มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ และขวดสีบลอนด์ \ N กับพ่อที่ซับซ้อน
Though you may not have detected the wisp...ผมได้กลิ่นชาวอัสตราคานตอนที่เข้ามา
But you, my dear little wisp...ข้าใช้เวลาไม่ถึง 5 วินาที

wisp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern

wisp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一条の煙[いちじょうのけむり, ichijounokemuri] (n) a wisp of smoke
燐火[りんか, rinka] (n) phosphorous light; ignis fatuus; will-o'-the-wisp
狐火[きつねび, kitsunebi] (n) St. Elmo's fire; will-o'-the-wisp
鬼火[おにび, onibi] (n) will-o'-the-wisp; jack-o'-lantern

wisp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมลงปอเข็มแคระ[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Pygmy Wisp FR:
กำ[n.] (kam) EN: [classif.: handful, bunch, wisp, bundle] FR:
โขมด[n.] (khamōt) EN: ghost ; will-o'-the-wisp FR:

wisp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarbüschel {n}wisp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wisp
Back to top