ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wisely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wisely*, -wisely-

wisely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wisely (adv.) อย่างฉลาด See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา Syn. sagaciously, sagely, sapiently Ops. foolishly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้คิด (v.) know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน (v.) know how to think wisely Syn. รู้จักคิด, รู้คิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To get the edge, you have wisely decided to invite the boss and his wife to a 7:00 dinner.เพื่อชิงความได้เปรียบ เธอจึงเชิญเจ้านาย กับภรรยาเขามาดินเนอร์ ที่บ้านตอน 1 ทุ่ม
Based on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oilBased on a comic by CHAE Jung-taek Wisely chip, polish, and oil
Produced by AHN Dong-kyu Wisely chip, polish, and oilProduced by AHN Dong-kyu Wisely chip, polish, and oil
Please prepare wisely for the attack.ได้โปรดเตรียมอย่างฉลาด สำหรับการจู่โจม
If your relatives invested wisely in precious metals.ถ้าญาติของคุณฉลาดในการลงทุนนะ
You're scared about Craven, wisely so... but here's the damage control analysis:เมื่อเธอย้ายออกมาอยู่ที่นี่ ...คุณรู้ไหม เธอพูดว่ามันเตือนเธอ ว่าเหมือนปารีสเมื่อปี 1920...
You've chosen your opponents wisely then.ท่านเลือกศัตรู ได้ฉลาดมากสินะ
Then she wisely accepted my offer to drive her home.ดังนั้น เธอฉลาดมากที่รับข้อเสนอของผมที่จะขับมาส่งเธอที่บ้าน
Just use it wisely and follow wherever it leads you.ใช้ให้ฉลาดๆ ล่ะ แล้วตามไปในที่ที่มันพาไป
A nurse found this, and wisely handed it over to the police.พยาบาลเจอนี่ และมอบมันให้กับตำรวจ
If you invest your tuppence Wisely in the bankถ้าหนูเอาเงินสองเพนนีมาลงทุน กับธนาคารอย่างชาญฉลาด
My spirit will choose much more wisely than that.จิตวิญญาณของฉันจะเลือกสิ่งที่ฉลาดมากกว่านั้น

wisely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete

wisely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wisely
Back to top