ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

washbasin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *washbasin*, -washbasin-

washbasin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
washbasin (n.) อ่างล้างหน้า See also: อ่างล้างมือ Syn. washbowl
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่างล้างมือ (n.) washbasin
อ่างล้างหน้า (n.) washbasin Syn. อ่างล้างมือ

washbasin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, 匜] washbasin with a tubular handle

washbasin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手洗い鉢[てあらいばち, tearaibachi] (n) washbasin
洗面台[せんめんだい, senmendai] (n) washbasin; washstand

washbasin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างล้างมือ[n. exp.] (āng lāngmeū) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]
อ่างล้างหน้า[n. exp.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า washbasin
Back to top