ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vileness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vileness*, -vileness-

vileness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vileness (n.) ความเลวร้าย See also: ความต่ำช้า Syn. turpitude, lewdness

vileness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเลวร้าย[n.] (khwām lēorā) EN: vileness FR:
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamch) EN: wickedness ; vileness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vileness
Back to top