ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

victorious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *victorious*, -victorious-

victorious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victorious (adj.) ซึ่งมีชัยชนะ See also: ซึ่งได้ชัยชนะ Syn. triumphant, winning
victoriously (adv.) อย่างมีชัยชนะ Syn. successfully
victoriousness (n.) การมีชัยชนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor,triumphant
English-Thai: Nontri Dictionary
victorious(adj) มีชัย,เป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coolidge was out of there faster than I've ever seen a victorious boxer leave the ring.คูลิดจ์เป็นออกจากที่นั่นเร็วกว่าที่ฉันเคยเห็นนักมวยชัยชนะออกจากแหวน
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ
Than standing victorious arena.การได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะในสนามประลอง
Than standing victorious in the arena.การที่มีชัยชนะในสนาม
As co-captains of the nationally victorious New Directions!ในฐานะกัปตันร่วมของ ผู้ชนะระดับประเทศอย่าง นิว ไดเร็คชั่นส์ กรุณารับนี้ไว้ด้วย
Although, as the future unfolds, perhaps we will also take the Supreme Quality Hotel under our wing and my old friend Kushal shall find himself working but a short distance beneath me such is the level of my victorious magnanimity.แม้ว่าอนาคตจะค่อยๆ เผยให้คุณเห็น ว่าเราอาจควบรวมโรงแรมซูพรีม ควอลิตี้ มาไว้ในเครือของเราด้วย แล้วกุชาลเพื่อนเก่าของผม จะพบว่า การทำงานใต้บังคับบัญชาของผม
But 400 years later, the uncompromising and victorious loyalists now feel estranged from the modern, secular United Kingdom.แต่ 400 ปีต่อมา กลุ่มผู้รักชาติ ที่ ได้ชัยชนะและไม่ยอมอ่อนข้อ กลับพบว่าตัวเองแปลกแยกจาก สหราชอาณาจักรสมัยใหม่ที่ ไม่แบ่งแยก
♪ The battle now victorious We foiled his papist theft ♪ศึกครั้งนี้เราชนะแล้ว ไอ้ โจรคาทอลิกแพ้หลุดลุ่ย
I do hope you emerge victorious.ข้าคาดหวังว่าเจ้าจะชนะ
I'm gonna have one of my own. How does it feel to be victorious?ผมเพิ่งคิดได้ว่าผมควรจะเปิดของตัวเองสักแห่ง
Victorious?รู้สึกยังไงครับที่ได้รับชัยชนะ
I never feel victorious. I just go ahead and do what I do. This isn't a victory to me.ชัยชนะ ผมไม่เคยรู้สึกว่าได้รับชัยชนะ ผมแค่เดินหน้าทำสิ่งที่ผมทำ

victorious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
廉颇[Lián Pō, ㄌㄧㄢˊ ㄆㄛ, 廉颇 / 廉頗] Lian Po (327-243 BC), famous general of Zhao 趙國|赵国, repeatedly victorious over Qin 秦國|秦国 and Qi 齊國|齐国
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, 百战百胜 / 百戰百勝] emerge victorious in every battle; be ever-victorious
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 凯 / 凱] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ)
获胜[huò shèng, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 获胜 / 獲勝] victorious; to win; to triumph
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do

victorious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏頂尊勝[ぶちょうそんしょう, buchousonshou] (n) {Buddh} Usnisavijaya; Victorious Goddess of the Chignon
凱旋軍[がいせんぐん, gaisengun] (n) returning victorious army
戦勝国[せんしょうこく, senshoukoku] (n) victorious nation
狡兎死して走狗烹らる[こうとししてそうくにらる, koutoshishitesoukuniraru] (exp) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off (lit
狡兎良狗[こうとりょうく, koutoryouku] (exp) (from 狡兎死して良狗烹らる) (See 狡兎死して走狗烹らる) When the enemy is defeated, the victorious soldiers can be killed off
全勝軍[ぜんしょうぐん, zenshougun] (n) ever-victorious army
百戦百勝[ひゃくせんひゃくしょう, hyakusenhyakushou] (n) ever-victorious; many successful campaigns; invincibility

victorious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีชัย[v. exp.] (mī chai) EN: win ; be victorious FR:

victorious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
siegreich {adj} | siegreicher | am siegreichstenvictorious | more victorious | most victorious
siegreich {adv}victoriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า victorious
Back to top