ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vastly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vastly*, -vastly-

vastly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vastly (adv.) อย่างกว้างขวางมาก See also: อย่างใหญ่โต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Bennet will be vastly happy to oblige and will save the best coveys for you.คุณเบนเน็ตจะดีใจมาก แล้วฉันจะบอกเขาเอง
It has dried up over the Iast few decades to almost nothing, vastly complicating the other problems that they also have.มันเหือดแห้งไปจนเกือบหมดสิ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้ปัญหาอื่นๆที่มีอยู่แล้ว เพิ่มความซับซ้อนและขยายวงออกไปอีก
And in this school, the unpopular vastly outnumber the popular.และในโรงเรียนนี้ คนที่ไม่นิยมคุณมากกว่าคนที่นิยมคุณ
Green velvet coat. Vastly fashionable.เสื้อคลุมกำมะหยี่สี่เขียว ทันสมัยมาก
You'll find this vastly amusing.อีกเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า นี่มันเพลิดเพลินมากเลย
Laverton Fair. Vastly entertaining. Monstrous good idea, Jane.ลาเวอร์ตัน แฟร์ สนุกจังเลย คิดได้เก่งจริงๆ เลยเจน
Yes, a vastly fashionable pastime in London.ที่ลอนดอนคงนิยม เล่นกันมากสินะ
Master Yoda, we are trapped here, and vastly outnumbered.อาจารย์โยดา เราติดอยู่ที่นี่ ข้าศึกมีกำลังมากกว่า
Well, the same thing happened to me... only vastly different.ใช่, คล้ายๆ กับที่เกิดขึ้นกับฉันเลย... แต่มันค่อนข้างจะต่างกันซักหน่อย
You know, I've always felt that spidery long legs were vastly overrated.รู้มั้ย ฉันว่างั้นเหมือนกัน คนเห็นค่าของสาวขายาวเกินไป
The truth is that it's vastly more difficult knowing what lies before us.ความจริงก็คือ มันยิ่งยุ่งยากมากขึ้น แผ่ซ่านเต็มไปหมด ได้รับรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่โกหกพวกเราเอาไว้ ก่อนหน้านี้
They were vastly under supplied.ขาดแคลนเสบียงอย่างรุนแรง

vastly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง[adj.] (taēktāng ka) EN: vastly different FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vastly
Back to top