ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unscathed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unscathed*, -unscathed-

unscathed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unscathed (adj.) ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ Syn. uninjured, unhurt Ops. injured, hurt
English-Thai: HOPE Dictionary
unscathed(อันสเคธด') adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่ได้เสียหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Adam Bilson and his team of amazing, incredible pups have made it to the mid-way checkpoint, unscathed and on a mission!อดัม บิลสันและทีมลูกหมา มหัศจรรย์ของเขาทำสำเร็จ เข้าสู่จุดตรวจครึ่งทางการแข่งขัน ปลอดภัยและทันเวลา
You might not get out of this unscathed but you will get out of it.นายอาจจะไม่รอดไปแบบสมบูรณ์ แต่ก็หนีออกมาได้ล่ะนะ
How did you escape unscathed? I didn't.แล้วคุณหนีจากใยเค้าได้ยังไงละ
But if you can make him listen, Beth if you can make him do what I want you'll all walk away from this unpleasantness unscathed.แต่ ถ้าคุณทำให้เค้าฟัง, Beth... ...ถ้าคุณทำให้ทำให้สิ่งที่ฉันอยาก... ...คุณสามารถเดินไปจาก สถานที่ทุเรศแบบนี้
Her neck and back also relatively unscathed.ที่คอและหลังก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
Except for the fact that georgina got away unscathed.ยกเว้นความจริงนั้นที่ จอจีน่าไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ
Although you came through unscathed,คุณรอดมาโดยไม่มีรอยข่วน
Aunt's personality wouldn't have left her unscathed, she probably left with holes all over her heart.เธออาจกลับไปด้วยความรู้สึกที่เจ็บช้ำน้ำใจ
We weren't completely unscathed.เราไม่ได้ปลอดภัยสมบูรณ์แบบหรอก
And why should Rufus suffer while Lily's reputation remains unscathed?แต่ไม่เคยจ่ายราคามัน และทำไมรูฟัสถึงควรได้รับหล่ะ ขณะที่ชื่อเสียงของลิลลี่ยังเสียหายอยู่
When I said that I could just will myself into coming out of these trials unscathed.ตอนที่ฉันเคยบอกว่า ฉันจะผ่านบททดสอบ โดยปราศจากอันตราย
It can travel naked in the cold vacuum and intense radiation of space and will return unscathed.มันสามารถเดินทาง เปลือยกายในสูญญากาศเย็น และการฉายรังสีที่รุนแรงของ พื้นที่และจะกลับมาได้รับบาดเจ็บ

unscathed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).

unscathed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unscathed
Back to top