ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmask

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmask*, -unmask-

unmask ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmask (vt.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
unmask (vi.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
English-Thai: HOPE Dictionary
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
English-Thai: Nontri Dictionary
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม
We have to save it for when we unmask Franzen's killer.เราต้องรักษามันไว้สำหรับ ตอนเราเผยโฉมตัวคนฆ่าเฟรนเซ็น
In drama, there are many ways to unmask a villain.ในหนัง มีหลายวิธีที่จะเปิดโปงคนร้าย
I'm giving "A" back her phone over my dead body, which means that we have until midnight tomorrow to unmask this bitch once and for all, and this bag has brought us closer to the truthฉันจะคืนโทรศัพท์เอ ข้ามศพของฉัน ซึ่งนั่นหมายถึงเรามีเวลาถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ที่จะถอดหน้ากากยัยนี่ ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
I haven't been able to unmask the hacker's IP.ผมยังไม่สามารถหาที่อยู่ IP ของแฮ็คเกอร์ได้เลย
Do you have enough to unmask him on the front page?คุณมีข้อมูลพอจะกระชาก หน้ากากเขาบนหน้าหนึ่งรึยัง?
And even before we could unmask him, Gibbons was killed.ไม่ทันกระชากหน้ากากได้ กิบบอนส์ก็ถูกฆ่า
I'd obtained them for the colonel and I was going to give them back as soon as Mr. Boddy was unmasked.และจะคืนมัน ทันทีที่คุณบ๊อดดี้ถูกแฉ
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา
Unmasking Gossip Girl? That's a major media coup.เปิดโปงกอสซิปเกิร์ลเหรอ นั่นมันเป็นการโจมตีสื่อครั้งใหญ่เลยนะ
Unmasking Eira. I shall forever be in your debt - and Merlin's.ที่เปิดโปงเอร่า ถ้าเป็นหนี้ท่านและเมอลินตลอดไป
America Unmasked.รายการอเมริกาอันมาสก์

unmask ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask
一皮[ひとかわ, hitokawa] (n) unmasking
摘発[てきはつ, tekihatsu] (n,vs) exposing; unmasking; laying bare; (P)

unmask ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้ากาก[v. exp.] (chīk nākāk) EN: unmask FR: démasquer
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
กระชากหน้ากาก[v. exp.] (krachāk nāk) EN: unmask FR: démasquer
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: show one's true colours ; show one's true colors (Am.) ; unmask FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmask
Back to top