ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turbulence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turbulence*, -turbulence-

turbulence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turbulence (n.) ความวุ่นวาย See also: ความปั่นป่วน
turbulence (n.) การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ
turbulence (n.) การไหลทะลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
English-Thai: Nontri Dictionary
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turbulenceความปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, the order came too late for two planes brought down by severe turbulence in the Midwest.แต่คำสั่งช้าไป เครื่องบินออกไป 2 ลำแล้ว... ...เจอกับอากาศแปลปรวน ตกลงในเขตมิดเวส
The turbulence was...สภาพอากาศมันแย่... .
The turbulence hit.แล้วเครื่องก็มีปัญหา
There's a lot of turbulence on the plane.มีปัญหานิดหน่อยบนเครื่องบิน
The turbulence could break your back.ความปั่นป่วนของบรรยากาศจะดึงคุณกลับ
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์
What about the turbulence and the heat and the death?ความวุ่นวาย ความร้อน ความตาย คุณหมายถึงอะไร ?
The turbulence over Ohio was like being in the belly of a seizing whale.ไหลทะลักไปทั่ว เหนือรัฐโอไฮโอ มันเหมือนกับอยู่ ในท้องวาฬตัวเขื่อง
You know, turbulence very rarely causes planes to crash.คุณรู้ไหม อากาศที่ย่ำแย่ มีผลน้อยมากที่จะทำให้เครื่องบินตก
It's just turbulence Maria. Please Turn Off Electronic Devices.กรุณาปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
If you end up too close behind one of those jets, the turbulence alone will blow your black ass right out of the sky.ถ้าผลิกไปอยู่ใกล้มันเกินไป โดนลมเป่าก้นดำๆหลุดไปไกลแน่
Now, over here, I was thinking the turbulence could be reduced if we just put...ตรงนี้ฉันว่า อาจลดความแปรปวนได้ ถ้าเราแค่ใส่

turbulence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 气流 / 氣流] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft)
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 绕流 / 繞流] turbulence (in fluid mechanics)
湍流[tuān liú, ㄊㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ, 湍流] turbulence

turbulence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不穏[ふおん, fuon] (adj-na,n) unrest; turbulence; impropriety; (P)

turbulence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแปรปรวน[n. exp.] (ākāt praēpr) EN: turbulence FR:
ความปั่นป่วน[n. exp.] (khwām panpū) EN: turbulence FR: turbulences [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turbulence
Back to top