ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tummy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tummy*, -tummy-

tummy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tummy (n.) ท้อง (คำไม่เป็นทางการ) See also: พุง Syn. stomach
tummy banana (sl.) อวัยวะเพศชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
tummy(ทัม'มี) n. ท้อง,ช่องท้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก
But don't forget, my dearest Sponge, how much your tummy shows.แต่อย่าลืมล่ะ สปันจ์ยอดรัก โชว์พุงของเธอมากไป
What's wrong? Does your tummy hurt?เป็นอะไรไป ปวดท้องเหรอ
I know, I just, you know... the tummy is a-rumbling.ฉันรู้ ฉันแค่จะบอกคุณว่า ฉันแค่ออกมาสูดอากาศ
I don't think he needs a tummy tuck.ผมว่าเขาไม่ต้องให้ปลอบหรอ
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง
She has a tummy ache. If kutner's right, it's not a tummy ache,เธอมีอาการปวดท้อง.ถ้าคัทเนอร์ถูก มันไม่ใช่อาการปวดท้อง
Heart and tummy looking strong. JAX:หัวใจและช่องผนังท้องเเข็งเเรงดี
Yes. I ran a c.T. On your guy with the tummy ache.ใช่ ผมทำ CT กับผู้ป่วยที่ท้องเจ็บของคุณ
With just enough tummy to love.พร้อมด้วยพุงที่น่ากอด
I know Carol is sick with more than just a tummy ache.ฉันรู้ว่าอาการป่วยของแครอล ไม่มีอะไรมากไปกว่าอาการปวดท้อง
Subway can soothe the tummy and the soul.แซนด์วิชซับเวย์ทำให้อิ่มได้ทั้งท้องทั้งใจนะ

tummy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)

tummy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
แขม่วท้อง[v. exp.] (khamaēo thø) EN: pull in the stomach ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR:
กระโดน[n.] (kradōn) EN: tummy wood ; Careya arborea FR: Careya arborea
พุงกะทิ[n. exp.] (phung kathi) EN: belly ; tummy (inf.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tummy
Back to top