ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trout*, -trout-

trout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trout (sl.) ผู้หญิงที่ไม่มีความน่าดึงดูด
trout (n.) ปลาจำพวกหนึ่งมีลักษณะคล้ายปลาแซลมอน
English-Thai: HOPE Dictionary
trout(เทราทฺ) n.,ปลาจำพวกหนึ่งที่มีจุดแดงตามตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
trout(n) ปลาเทราท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you are new to trout farm.และคุณเป็น คนใหม่ที่ปลาเทราท์ฟาร์ม
You know, raising baby trout from eggs and releasing them in rivers.คุณก็รู้ลูกปลาเทราท์มา จากไข่และถูกปล่อยมันลงในแม่น้ำ
Entire place used to be trout farm.ทั้งสถานที่ถูกใช้เป็นฟาร์มปลาเทราท์
Someday soon, we will destroy trout farm and all game-pods inside.ซักวันเราจะ ทำลายฟาร์มปลาเทราท์ และเกม-พอดทุกอัน
He was your contact at the trout farm.เขาเป็นผู้ติดต่อ ของคุณที่ฟาร์มปลาเทราท์
Uh, yes. This Charlie Trout character--อ่ออ นายชาส์ล คนนั้น
Right, uh, ladies and gentlemen, tonight we will be serving the, uh, brook trout and wild smoked salmon.ใช่ เออ สุภาพบุรุษและสตรี /N คืนนี้เราจะเสิร์ฟ... .. เออ บรุค เทร้า/N และแซลมอนรมควัน
You got trout runs that'll make a grown man weep and bears.นายมีปลาเทราท์ว่ายหนี มันน่าจะทำให้ผู้ใหญ่คร่ำครวญ
Well... this is like fishing for trout and reeling in a Rolls-Royce.งั้นดีล่ะ... นี่ก็เป็นเหมือนกับการตกปลาเทราซ์ และขับรถโรลรอยซ์
Grew up on a trout farm. Deedly-do. Careful.ฉันโตมากับฟาร์มปลาเทราท์ ระวังล่ะ
(Die Forelle) A Trout is uh... Perhaps my favorite.ปลาเทราท์อาจจะเป็นผลงานชิ้นโปรดของผม
The old trout was behind me. If I'd seen her, I'd have committed another bid.ยายแก่นั่นอยู่ข้างหลัง ถ้าผมเห็นเธอผมคงเคาะเพิ่มแล้ว

trout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲑鱼[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 鲑鱼 / 鮭魚] salmon; trout
尊鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 尊鱼 / 尊魚] trout
[guī, ㄍㄨㄟ, 鲑 / 鮭] trout; salmon
[zūn, ㄗㄨㄣ, 鳟 / 鱒] trout; barbel; Taiwan pr. zun4
鳟鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, 鳟鱼 / 鱒魚] trout

trout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush)
損して得取る[そんしてとくとる, sonshitetokutoru] (exp) (id) You must lose a fly to catch a trout
河鱒[かわます, kawamasu] (n) brook trout
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii)

trout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาเรนโบว์เทราต์[n. exp.] (plā rēnbō t) EN: rainbow trout FR: truite arc-en-ciel [f]

trout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bachforelle {f} [zool.]brook trout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trout
Back to top