ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiptoe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiptoe*, -tiptoe-

tiptoe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiptoe (vi.) เดินด้วยปลายเท้า See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe (vi.) เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวัง
tiptoe (n.) ท่ายืนด้วยปลายเท้า
tiptoe (adj.) ที่เขย่งเท้า
tiptoe (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious
tiptoe (adv.) เขย่งเท้า See also: ยืนบนปลายเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
English-Thai: Nontri Dictionary
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเย้อกระแหย่ง (v.) tiptoe See also: stand on tiptoe Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง
ขะเย้อแขย่ง (v.) tiptoe See also: stand on tiptoe Syn. เขย่ง
ปลายตีน (n.) tiptoe Syn. ปลายเท้า
ปลายเท้า (n.) tiptoe
ย่องกริบ (v.) tiptoe
หย่ง (v.) tiptoe See also: walk on tip toe Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง
เขย่ง (v.) tiptoe See also: toe, go on tiptoe
กระหย่ง กระโหย่ง (v.) stand on tiptoe See also: hop on one foot Syn. หย่ง, เขย่ง
ขะเย้อขะแหย่ง (v.) stand on tiptoe Syn. เขย่ง
เขย้อแขย่ง (v.) stand on tiptoe Syn. ขะเย้อขะแหย่ง, เขย่ง
โขย่ง (v.) stand on tiptoe Syn. กระโหย่ง, เขย่ง
โหย่ง (v.) stand on tiptoe See also: hop on one foot Syn. หย่ง, เขย่ง, กระหย่ง กระโหย่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dear Lord, he's not well. So we'd tiptoe around the house.โธ่เอ๊ยพระเจ้าของเขาไม่ดี ดังนั้นเราจะมีความต้องกา?
I am such a freak, in fact, that I have to tiptoe around this school pretending to be some brainless barbie doll so nobody notices how different I am.ฉันมันตัวประหลาด จริงๆ ที่ต้องเขย่งไปทั่วโรงเรียน ทำตัวเป็นบาร์บี้ไร้สมอง เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่าฉันแตกต่างยังไง
Right, then. Maybe you two can tiptoe through the enemy lines.ใช่เลย พวกเจ้าสองคนอาจจะย่องข้ามเส้นศัตรูเข้าไปได้
We are gonna tiptoe very carefully from here on in, you understand?เราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวัง ออกไปจากเรื่องนี้น่ะสิ
But you can tiptoe through a minefieldแต่คุณก็สามารถเดินเขย่งผ่านสนามระเบิดไปได้
I know what it's like to be in the closet, and here you are about to tiptoe back in.น่าจะเป็นความลับ แต่นายก็เป็นอย่างนี้ กลับไปเป็นอะไรไม่รู้ ฉันต้องขอโทษจริงๆที่ทำร้ายความรู้สึกเธอ
I have to tiptoe around his new girlfriend.ฉันต้องออกไปอยู่ห่างๆจากแฟนใหม่เขา
Night candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.อันเทียนของราตรีดับหมด และทิวาร่า- เริงยืน ณ ยอดผา พยับหมอกอยู่รำไร
Like this, tiptoeing around the house. "Not well, you know.เช่นนี้ tiptoeing รอบ ๆ บ้าน "ไม่ดีคุณรู้.
Sorry if our line was firm but there's no point in tiptoeing around today, then just disappointing you for four years.เสียใจนะที่เราคุยกันไม่ลงตัว ไม่มีจุดไหนที่มันจะง่ายๆ หรอก แค่ทำให้คุณผิดหวังมาสี่ปี
Everybody tiptoe. OK, ready?ชั้นว่าเค้าได้กลิ่นโทรลล์.
You know the key to surviving? Sneaking in and out, tiptoeing.แล้วนายรู่สิ่งสำคัญของการอยู่รอดมั้ย การซุ่มไม่ให้ใครรู้ไง

tiptoe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趾尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, 趾尖] tiptoe
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 踮] tiptoe

tiptoe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸び上がる[のびあがる, nobiagaru] (v5r,vi) to stretch; to reach to; to stand on tiptoe
抜き足差し足;抜足差足[ぬきあしさしあし, nukiashisashiashi] (exp) stealthy footsteps; walking on tiptoe
抜き足差し足忍び足[ぬきあしさしあししのびあし, nukiashisashiashishinobiashi] (exp) (See 抜き足差し足) stealthy footsteps; walking on tiptoe
爪立つ[つまだつ, tsumadatsu] (v5t) to stand on tiptoe
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant
爪先立ち;つま先立ち[つまさきだち, tsumasakidachi] (n) (See 爪先立つ) standing on tiptoes
爪先立つ;つま先立つ[つまさきだつ, tsumasakidatsu] (v5t,vi) to stand on tiptoes
爪立ち[つまだち, tsumadachi] (n,vs) standing on tiptoes

tiptoe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่ง[v.] (khayaeng) EN: tiptoe FR:
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkeng) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe FR:
เขย้อแขย่ง[v.] (khayoekhaya) EN: stand on tiptoe ; strain to get a look FR: se mettre sur la pointe des pieds
โขย่ง[v.] (khayōng) EN: stand on tiptoe FR:
กระเย้อกระแหย่ง[v.] (krayoēkraya) EN: tiptoe FR:
กระหย่ง[v.] (krayong) EN: stand on tiptoe FR:
ปลายตีน[n.] (plāitīn) EN: tiptoe FR:
ยืนเขย่ง[v. exp.] (yeūn khayen) EN: tiptoe FR: se dresser sur la pointe des pieds
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds
ย่องกริบ[v.] (yǿngkrip) EN: tiptoe FR:
เดินกระย่อง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: walk on tiptoes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiptoe
Back to top