ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talented*, -talented-

talented ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talented (adj.) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ Syn. capable, gifted
English-Thai: HOPE Dictionary
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
English-Thai: Nontri Dictionary
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She might be a talented writer.เธออาจจะเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์
You're very lucky to have found such talented help.คุณโชคดีมากที่เจอคนมีฝีมือขนาดนี้
But very, very talented musicians.แต่วงเขาเยี่ยมมากนะคุณรู้มั้ย
He said that you are very talented He said you can draw and make clothes very well And he said your cooking ability... is the best in the world so that even if you made a dish with dirt it would be tasty.ท่านพ่อพูดถูก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่เก่งมาก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่วาดรูปก็เก่ง เย็บเสื้อผ้าก็เก่ง แล้วท่านพ่อก็บอกว่าท่านแม่ทำอาหาร
The prince is also a talented musician.เจ้าชายทรงดนตรีเก่งด้วยนะ
I was thrilled to have finally found someone talented enough to replace me.ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เจอคนมีควาสามารถขนาดมาแทนที่ฉันได้
These talented musicians beside me are your teachers.นักดนตรีที่มีพรสวรรค์เหล่านี้เป็นครูของพวกเธอ
I'd like to start by reminding you of the large number of talented students who applied but did not get in.ฉันอยากเริ่มด้วยการเตือนพวกเธอว่า มีคนมากมายที่สมัครเรียน แต่ไม่ได้เข้ามา
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา
That's talented and pretty and funny... and cooks great and dances great... and doesn't need a man to be those things.คนที่เก่ง สวย ตลก ทำอาหารเก่ง เต้นรำเก่ง และไม่ต้องการผู้ชายมาช่วย
Well, we may not have the most talented team, but we will definitely have the meanest.ลูกทีมเราอาจไม่เก่งที่สุด แต่จะโหดที่สุด
Stiffmeister Productions... in association with its talented new director, Matthew Stifler... is happy to premier the unedited... unfiltered, and un-fucking-believable Bandeez Gone Wild.นักล่าจิ๋มโปรดักชั่น ร่วมกับผู้กำกับผู้มีพรสวรรค์ แมทธิว สตีฟเลอร์ ภูมิใจเสนองานชิ้นแรกที่ยังไม่ได้ตัดต่อ

talented ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, 大材小用] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, 才貌双全 / 才貌雙全] talented and good-looking (成语 saw)
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, 德才] ethics and ability; virtuous and talented
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 俊] smart; eminent; handsome; talented
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 隽 / 雋] smart; eminent; talented
[sī, ㄙ, 偲] talented; urgent
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted

talented ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P)
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
儁秀;俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na,n) genius; prodigy; talented person
手取り[てどり, tedori] (n) talented sumo wrestler; good at manipulating (others); (P)
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
多芸多才[たげいたさい, tageitasai] (n,adj-na,adj-no) versatile; multi-talented
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
総合者[そうごうしゃ, sougousha] (n) generalist; renaissance man; multi-talented person; synthesist
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field
負けず劣らず[まけずおとらず, makezuotorazu] (adv,adj-no) evenly balanced or talented; nip and tuck

talented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux

talented ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
begabt; talentiert {adj} | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented
talentlos; unbegabt {adj} | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talented
Back to top