ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spaceman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spaceman*, -spaceman-

spaceman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spaceman (n.) นักบินอวกาศ See also: มนุษย์อวกาศ Syn. astronaut
spaceman (n.) มนุษย์ต่างดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And another thing: Stop with this spaceman thing!และอีกอย่าง หยุดเล่นเป็นนักบินอวกาศซักที
Yes. I've always wanted to put a spaceman into orbit.ใช่ ฉันต้องส่งนักบินอวกาศ ขึ้นไปโคจรเสมอ
The funky spaceman over here is Mr. Cooper. What exactly is it you do on board this ship, Coop?ส่วนมนุษย์อวกาศจอมกวนคนนี้คือ คูเปอร์ ไหนบอกสิว่านายมีหน้าที่อะไร
And my Ace Frehley is supposed to be a spaceman from another planet. Mike's iconic cat man was because Peter Criss claimed to have nine lives.หน้าแมวของไมค์ เพราะปีเตอร์ คริสส์ อ้างว่ามี 9 ชีวิต
I'll eat spaceman paninis with black Hitler, and there's nothing you can do about it!ผมจะกิน Paninis ฝีมือนักบินอวกาศกับฮิตเลอร์ผิวดำ และคุณจะมาห้ามผมไม่ได้!
How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet!นายกล้าเปิดหมวกบนดาวที่นักบินอวกาศไม่รู้จักอย่างงั้นหรอ!
And look like a spaceman?แล้วเหมือนบักบินอวกาศเนี่ยนะ
I can't believe I fell in love with a spaceman.ไม่อยากเชื่อ ฉันตกหลุมรักมนุษย์ต่างดาว

spaceman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペースマン[, supe-suman] (n) spaceman
遮光器土偶[しゃこうきどぐう, shakoukidoguu] (n) "spaceman" clay figurine from about 500 AD

spaceman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์อวกาศ[n. exp.] (manut awakā) EN: spaceman ; astronaut FR: astronaute [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spaceman
Back to top