ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soap opera

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soap opera*, -soap opera-

soap opera ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soap opera (n.) เรื่องน้ำเน่า Syn. soap
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Enough soap opera for todayพอเถอะ เบื่อละครน้ำเน่า
Are you working on a soap opera script, now?กำลังทำสคริปของละครเหรอ
Any soap opera fan will tell you,เคยมีแฟนละครน้ำเน่าบอกคุณรึเปล่า
Are you acting in a soap opera here? Huh?นี่แกทำยังกะละครน้ำเน่า ฮะ?
That was more soap opera than salon.มันดูเหมือนละครหลังข่าวมากกว่างานเลี้ยงนะ
It was like watching a soap opera except boring and with no volume control.มันเหมือนกับว่ากำลังดูละครแหละ แต่ว่าน่าเบื่อ และก็ไม่มีเพิ่มและลดเสียง
Take a break from your soap opera. I'm not interested in Clark.ชั้นบอกนายกี่ครั้งแล้ว ชั้นไม่ได้สนใจคล้าก
He's um... more drama than a Mexican soap opera.น้ำเน่ายิ่งกว่าละครน้ำเน่าของเม็กซิกันซะอีก
Oh, girl, please, save all that drama for the soap operas. You are going to that dance.โอ้ หนูน้อย ได้โปรด เก็บบทละครนั้นไว้สำหรับ โอเปร่าน้ำเน่าเถอะ เธอต้องไปงานเต้นรำคืนนี้
Stop watching soap operas!เลิกดูละครน้ำเน่าได้แล้ว!
#All those chance encounters you see on soap operas #~อะไรๆก็เป็นไปได้ เคยดูละครน้ำเน่าใหม? %
Life is a soap opera.ชีวิตเหมือนละครน้ำเน่าจริงๆ

soap opera ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
肥皂剧[féi zào jù, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, 肥皂剧 / 肥皂劇] soap opera
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, 电视剧 / 電視劇] TV play; soap opera

soap opera ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソープオペラ[, so-puopera] (n) soap opera
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera
家庭劇[かていげき, kateigeki] (n) (See ホームドラマ) soap opera
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P)

soap opera ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละครน้ำเน่า[n. exp.] (lakhøn nām ) EN: soap opera ; soap FR:
ละครโทรทัศน์[n. exp.] (lakhøn thōr) EN: soap opera ; soap FR: feuilleton télévisé [m]
เรื่องน้ำเน่า[n. exp.] (reūang nām ) EN: soap opera FR: feuilleton à l'eau de rose [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soap opera
Back to top