ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snooze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snooze*, -snooze-

snooze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snooze (sl.) สิ่งน่าเบื่อ (จนทำให้หลับ)
snooze (vi.) งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นอนหลับ Syn. drowse, nap, sleep Ops. awaken
snooze (n.) การงีบหลับ Syn. catnap, doze, rest
snoozer (n.) คนที่งีบหลับ See also: คนหลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, coming in on that snooze button.โอ มาแล้วความรู้สึกนั่น
It's as if somebody hit the snooze button in my brain, and told me it was OK to sleep another ten minutes.เหมือนกับมีคน มากดปุ่มงีบในสมองฉัน แล้วบอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะนอนต่อ อีกสัก10นาที
There's no one setting the snooze alarm for 15 minutes before they actually want to wake up, so that's nice.ไม่มีใครมาตั้งเวลานาฬิกาปลุก15 นาที ก่อนเวลาที่จะตื่นจริง / ก็ดีสินะ
When I'm back to hitting my snooze buttonตอนที่ฉันกลับมากดปุ่มเลื่อนปลุกนาฬิกา
That's what you get for hitting the snooze 3 times. What the hell?- นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้ส่งข่าวคุณถึงสามครั้ง
Yo. D? This isn't the time to hit the snooze button.โย่ ดี ไม่ใช่เวลาต่อมน้ำตาแตกนะ
Time for riverton to take a true snooze. Ha ha!ถึงเวลาที่เมืองรีเวอร์ตั้นต้อง สะดุ้งแล้ว
Susan's parties are always such a snoozefest.ปาร์ตี้ของซูซานนี่ เป็นงานชวนหลับทุกที
And, Philip, the trash can is going to enjoy your snooze-inducing profile on Sienna Miller.และ ฟิลลิป ฉันว่าบทความแนะนำประวัติ เซียนน่า มิลเลอร์ของเธอ มันน่าลงไปอยู่ในถังขยะมากกว่า
You snooze, you lose, dude.โถ่ นายมันยังอ่อนหัดนะเพื่อน
Honey, can you hit the snooze?ที่รัก คุณหยุดได้งีบมั่งไหม
You snooze, you lose, pretty boy.คลาดสายตานิดเดียว นายแพ้แน่ ไอ้หน้าหล่อ

snooze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
สัปหงก[v.] (sappa-ngok) EN: doze ; snooze ; drowsy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snooze
Back to top