ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smirch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smirch*, -smirch-

smirch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smirch (vt.) ทำให้เปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
smirch(สเมิร์ชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยเปรอะ,รอยเปื้อน,รอยด่างพร้อย,มลทิน, Syn. besmirch,stain
English-Thai: Nontri Dictionary
smirch(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,มลทิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And besmirched the name of Wiliam McKinley.และทำชื่อเสียงโรงเรียนเสื่อมเสีย
What's amusing to me is that you would cover yourself by besmirching these fliers.ที่ข้าขำก็คือเจ้ากลัวจนหัวซุกปีก จนถึงกับกล่าวหาเด็กพวกนี้
This girl, Hester Prynne, has an affair with a minister is besmirched and made to wear a red A for "adulterer."ผู้หญิงคนนี้ชื่อ แฮสเตอร์ เพรนน์ มีสัมพันธ์รักกับนักบวช... ... เธอถูกทำลายชื่อเสียงและบังคับให้ใส่ ตัว A สีแดง ซึ่งย่อมาจาก "adulterer (หญิงชู้)"
One year ago today, zombies began besmirching our fine community.เธงเธฑเธ™เธ™เธตเน‰ เนƒเธ™เธ›เธตเธเนˆเธญเธ™ เธ‹เธญเธกเธšเธตเน‰ เน€เธฃเธดเนˆเธกเธ•เน‰เธ™เธ—เธณเธฅเธฒเธข เธ„เธงเธฒเธกเธชเธ‡เธšเธ‚เธญเธ‡เธŠเธธเธกเธŠเธ™เน€เธฃเธฒ
That's right, I said "besmirching,"เธ–เธนเธเธ•เน‰เธญเธ‡เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธ„เธณเธงเนˆเธฒ " เธ—เธณเธฅเธฒเธข "
Or besmirching the good name of the Spinners.หรือทำลาย ชื่อเสียงthe Spinners.
Sir, you have besmirched the good name of Liquid Water, and if you think that we're here for a settlement conference, well, let me just correct that one for you right now.ท่านสุภาพบุรษ คุณได้ทำลายชื่อเสียงที่ดีของลิขวิดวอเตอร์ไป และถ้าคุณคิดว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อประชุมทำข้อตกลง ก็ให้ผมแค่ทำมันให้ถูกต้องซะตอนนี้
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ
But only if she's alive, her honor unbesmirched.ถ้าเอาไปส่งเป็นๆ โดยไร้มลทิน
Not satisfied with making a mockery of the American education system by your mere presence at this school, you have besmirched the dignity of such everyday heroes as this woman with Crohn's disease...อย่าได้ริสนองความต้องการ โดยการหัวเราะเยาะ ระบบการศึกษาของอเมริกา ด้วยการมาปรากฏตัวที่โรงเรียนนี้

smirch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name
泥を塗る[どろをぬる, dorowonuru] (exp,v5r) (See 顔に泥を塗る) to besmirch; to sully

smirch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smirch
Back to top