ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shooting star

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shooting star*, -shooting star-

shooting star ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shooting star (n.) ดาวตก See also: ผีพุ่งใต้ Syn. meteor, falling star, fireball
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาบาต (n.) shooting star See also: falling star, meteor Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต
อุกลาบาต (n.) shooting star See also: falling star, meteor Syn. อุกกาบาต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I'm a shooting star leaping through the sky like a tigerเธ™เนˆเธฒเธˆเธฐเธ•เธฒเธขเธ‹เธฐเธ—เธตเนˆเธ™เธตเนˆ
* Crossed on a shooting star ** Crossed on a shooting star *
You're a shooting star and I want to go for a ride.คุณดาวยิง และฉันต้องการที่จะไปนั่ง
When I was a boy, I saw a thousand shooting stars.ตอนฉันยังเด็ก ฉันเห็นดาวตกเป็นพันดวง
So you are still that little looking for shooting stars.ดังนั้น คุณก็ยังเป็นเด็กคนนั้นอยู่... ตามหาดาวตก
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์
Shooting stars mean good luck, right?ดาวตก หมายถึงโชคดีสินะ
No, that's not a star. That's a shooting star.ไม่ นั่นไม่ใช่ดาว นั่นมันดาวตก
When a comet visits, it usually brings a beautiful spectacle what we call, shooting starsเมื่อดาวหางโคจรมา จะปรากฏความสวยงามขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเราเรียกว่า ดาวตก
And what do we do when we see a shooting star?และเราจะทำอะไร เมื่อเราเห็นดาวตก?
Stay down, Chuck. This is when the shooting starts.หมอบลง เดี๋ยวเปิดฉากยิงกันแล้ว
Oh, Tristan! A shooting star!โอ้ว ดาวตกสวยจังเลย!

shooting star ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] (n) shooting star; meteor; (P)

shooting star ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shooting star
Back to top