ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set off*, -set off-

set off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set off (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อหมุน (v.) set off See also: begin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
We wouldn't want to set off any radar guns now, would we?นี่เธอไม่ได้อยากให้ฉันเอาปืนเรดาร์จ่อหน้าใช่ไหม
So we go right now, do our business at Platts', get back in the box... and come back before those kids set off those alarms.เราก็ไปตอนนี้ ไปต่อยหน้าแพล็ตส์ แล้วกลับไปนอนในกล่อง แล้วกลับมาก่อนที่เด็กพวกนั้นจะทำสัญญาณกันขโมยดัง
He broke the glass, set off the alarm, and that scared him away.เขาทุบกระจกแตก สัญญาณเตือนภัยดัง แล้วนั่นทำให้เขาตกใจกลัววิ่งหนีไป
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน
They're gonna set off the smoke detector.เดี๋ยวเครื่องดักควัน ก็ดังพอดี
You will set off the bomb.นายจะทำให้มันระเบิดนะ ตั้งแต่เมื่อใหร่?
You do that one more time, you set off every alarm in the joint.And next thing you know, you're standing over a corpse
Yeah, so the leader can set off the charges individually in case anybody gets cold feet.ใช่ ตัวหัวหน้าจะได้จุดระเบิดด้วยตัวเอง
Then you press the star key, and it should send the signal to set off the detonator.แล้วคุณก็กดปุ่ม * มันจะส่งสัญญาณไปปิดตัวจุดระเบิด
Must be set off firecrackers after song.ต้องเป่าเทียนหลังจากเพลงจบ

set off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit

set off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip

set off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้อหมุน[v. exp.] (lø mun) EN: set off ; begin FR: débuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set off
Back to top