ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seasoning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seasoning*, -seasoning-

seasoning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seasoning (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce, ganishing
English-Thai: HOPE Dictionary
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
English-Thai: Nontri Dictionary
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องปรุง (n.) seasoning See also: condiment, ingredient, flavouring
เครื่องปรุงรส (n.) seasoning See also: relish, condiment, flavouring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน
Apart from seasoning the lobster bisque, he farted on meringues,... ..and as for the cream of mushroom soup... (sniggers) Go ahead, tell 'em.ทำไมชกหูวะ? มันพลาดน่ะ ไม่หรอก, เจ่งมากเลย
Ah, yes. The ancient cactus fruit. I believe your people use it as seasoning when preparing your native dishes.เอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง
Maybe I should bring all my seasonings down here if we're going to be cooking all week.บางทีผมควรเอาเครื่องปรุงรสทั้งหมดของผม มาไว้ข้างล่างนี่เลย ถ้าเราต้องทำอาหารกันทั้งอาทิตย์
A little seasoning, eh?ปรุงรส นิดนึงส์... เนอะ
Nice job with the grilling and seasoning.ใช่ รู้ได้เลยว่าผ่านการทำและปรุงมาอย่างดี
Not that Noel doesn't have potential. He just lacks a little seasoning.ไม่ใช่โนเอลไม่มีศักยภาพ เขาแค่ขาดประสบการณ์
Never mind the seasoning.มันมีครึ่งเดียว แล้วเรามีเท่าไหร่
I meant with the seasoning.เคล็ดลับการปรุงคนแคระคือ...
What about the seasoning?ว่าไง บอกเคล็ดลับมาหน่อยสิ
Can I ask you, is there a recipe for the seasoning?ฉันจะขอให้คุณมี สูตรสำหรับปรุงรสหรือไม่
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ

seasoning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佐料[zuǒ liào, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 佐料] condiments; seasoning
作料[zuó liao, ㄗㄨㄛˊ ㄌㄧㄠ˙, 作料] condiments; seasoning
调料[tiáo liào, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 调料 / 調料] condiment; seasoning; flavoring
调味[tiáo wèi, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ, 调味 / 調味] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
调味品[tiáo wèi pǐn, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 调味品 / 調味品] seasoning; flavoring
调味料[tiáo wèi liào, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 调味料 / 調味料] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences
香精[xiāng jīng, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥ, 香精] seasoning; condiment; flavoring; dressing; essences

seasoning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables
塩加減[しおかげん, shiokagen] (n) seasoning (with salt)
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
着味液[ちゃくみえき, chakumieki] (n) seasoning solution; flavoring solution
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
シーズニング[, shi-zuningu] (n) seasoning; (P)
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
調味[ちょうみ, choumi] (n,vs) seasoning; flavoring; flavouring
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi

seasoning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูรส[n.] (chūrot) EN: flavouring ; flavoring (Am.) ; seasoning FR:
การปรุงอาหาร[n. exp.] (kān prung ā) EN: seasoning FR: assaisonnement [m]
ของเครื่องปรุงรส[n. exp.] (khøng khreū) EN: seasoning pack FR:
เครื่องปรุง[n.] (khreūangpru) EN: ingredient ; seasoning ; condiment ; flavouring FR: ingrédient [m] ; condiment [m]
เครื่องปรุงอาหาร[n.] (khreūangpru) EN: condiment ; seasoning ; flavouring FR: condiment [m]
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangpru) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]
ผงปรุงรส[n. exp.] (phong prung) EN: food seasoning ; seasoning powder FR:
ปลาร้า[n.] (plārā [= ph) EN: pla ra ; fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish ; pungent traditional seasoning made from fermented fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
ซอสเหยาะจิ้ม[n. exp.] (søt yǿ jim) EN: seasoning sauce FR:

seasoning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trocknungsriss {m} (Holz)seasoning check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seasoning
Back to top