ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scoop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scoop*, -scoop-

scoop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoop (n.) ทัพพี See also: กระบวย, ช้อนตวง Syn. ladle, shovel
scoop (n.) ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop (n.) ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ข่าวน่าสนใจ, สกู๊ปข่าว
scoop (n.) โพรง See also: ช่องแคบๆ
scoop (vt.) ตัก See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scoop (vt.) ทำให้เป็นโพรง
scoop out (phrv.) ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก Syn. scoop up
scoop out (phrv.) ขุดเป็นโพรง
scoop up (phrv.) ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง Syn. scoop out
scooper (n.) ผู้ทำให้เป็นโพรง
scoopful (adj.) เต็มช้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
scoop(n) ทัพพี,พลั่ว,กระบวย,ตะหลิว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scoopช้อนควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขุด (n.) scoop See also: ladling Syn. การช้อน
การช้อน (n.) scoop See also: ladling Syn. การขุด
การตัก (n.) scoop See also: ladling Syn. การช้อน, การขุด
ตัก (v.) scoop See also: dip, draw, fetch, get, ladle Syn. ช้อน
ควัก (v.) scoop out See also: dig out, gouge Syn. ล้วง
กอบ (v.) scoop up See also: pick up, gather up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chief, get the scoop out of the bucket!สารวัตร เอาที่ตักนํ้าออกจากถัง!
You got a scoop here, an exclusive, a hold-the-presses.นักข่าว คุณมีเนื้อข่าวแล้ว คุณมีข้อมูลทำข่าว เข้าไปสิ
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ
Okay, now? Well, here's the scoop on that guy who showed up with Nakamura.เอาล่ะ, นี่ล่ะข้อมูลของคนที่เสนอหน้ามาพร้อมนากามูระ
I want to chew your face, and I want to scoop out your eyes and I want to eat them.ฉันอยากเคี้ยวหน้าคุณ และอยากควักตาคุณ...
I'll get the scoop tomorrow. You go back to sleep.พรุ่งนี้ฉันจะไปสืบดู เธอนอนต่อเถอะ
Would you like a scoop of ice cream on that?เวลา 2 วันนี้เป็นเหมือนจุดโฟกัสในอดีต
One scoop of ice cream is missing. - Ah, well...นี่มันต่างจากรูปภาพราวฟ้ากับดิน ไอศกรีมหายไปลูกหนึ่ง
So what's the scoop with the... you know, the Andersons?แล้วหัวข้อคืออะไร นายรู้เรื่องแอนเดอร์สันบ้างไหม?
And I had this amazing idea that I would come by, and scoop you up, and take you to a movie, and it would just be us.แล้วผมก็มีความคิดที่ดีมากๆ ที่ผมมา แล้วก็คว้าแม่ แล้วพาไปดูหนัง แล้วก็จะมีแต่เราสองคน
What, are we gonna tell Manolo to scoop some more secret spy shit off the locker floor?แล้วเราจะให้มาโนโล่ ไปค้นของในล็อกเกอร์สายลับมาเหรอ
You should totally scoop that.เธอน่าจะหว่านเสน่เค้าหน่อย

scoop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kū, ㄎㄨ, 刳] to cut open; rip up; scoop out
[wān, ㄨㄢ, 剜] scoop out
勺子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, 勺子] scoop; ladle
杓子[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, 杓子] scoop

scoop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイ[, poi] (n) paper scoop used in goldfish scooping
一菊[いっきく, ikkiku] (n) one scoop (of water)
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out
抉り出す[えぐりだす, eguridasu] (v5s) to gouge; to scoop out
掬い上げる;すくい上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1,vt) to dip or scoop up
掬い取る[すくいとる, sukuitoru] (v5r) to dip or scoop up; to ladle out
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
汲み取る(P);汲みとる;汲取る;くみ取る[くみとる, kumitoru] (v5r,vt) (1) to scoop out; to pump out; (2) to understand; to surmise; (P)
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
灰匙[はいさじ, haisaji] (n) ash scoop (tea ceremony)
特種記者[とくだねきしゃ, tokudanekisha] (n) scoop reporter; scoop artist
特落ち[とくおち, tokuochi] (n) (See 特ダネ・とくダネ) missing out on a scoop that other newspapers reported
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
スクープ[, suku-pu] (n,vs) scoop; (P)
スクープヘッド[, suku-puheddo] (n) scoophead (Sphyrna media, species of little-known hammerhead shark found in tropical waters of the western Atlantic and eastern Pacific)
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game)
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo)
掬う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to scoop; to ladle out; (P)
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin)
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea

scoop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip up FR: puiser ; retirer
ช้อนขึ้นมา[v. exp.] (chøn kheun ) EN: scoop up FR:
ฟายมือ[v. exp.] (fāimeū) EN: scoop up with the palms of the hands FR:
ขยุ้ม[v.] (khayum) EN: grab a handful ; scoop up with the hand ; pick up with all five fingers FR:
คดข้าว[v. exp.] (khot khāo) EN: scoop cooked rice out of a pot FR:
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out ; pull out FR: extraire ; retirer
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch FR: puiser ; pelleter
กอบ[n.] (køp) EN: scoop ; amount of two handfuls FR:
กอบ[v.] (køp) EN: scoop up (with the hands) FR:
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle FR: louche [f]
พลั่ว[n.] (phlūa) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel ; pickaxe FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
ระวะ[n.] (rawa) EN: scoop net FR:
สกู๊ป[n.] (sakup) EN: scoop FR: scoop [m] (anglic.) ; exclusivité [f]
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get FR: puiser ; vider
ตักขึ้นมาพัก[v. exp.] (tak kheun m) EN: scoop up FR:
วัก[v.] (wak) EN: scoop up in the hands ; use one's hand to bail water ; bail ; dip and throw FR: puiser avec les mains
วักน้ำ[v. exp.] (wak nām) EN: scoop water up with the hands FR: puiser l'eau avec les mains
วิด[v.] (wit) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump FR: écoper ; vider

scoop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
U-Ausscnitt {m}scoop neck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scoop
Back to top