ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safety*, -safety-

safety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safety (n.) ความปลอดภัย Syn. security, protection
safety (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
safety (n.) ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safety belt (n.) เข็มขัดนิรภัย
safety glass (n.) กระจกนิรภัย See also: กระจกที่แตกแล้วไม่กระเด็นออก
safety lock (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัย See also: ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safetycatch (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safety lock
English-Thai: HOPE Dictionary
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย,สายรัดนิรภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
safety(n) เครื่องป้องกัน,ความปลอดภัย
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย,เข็มขัดนิรภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety glassกระจกนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลอดภัย (n.) safety See also: security Ops. ความไม่ปลอดภัย
สวัสดิภาพ (n.) safety See also: security Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย
สวัสดี (n.) safety See also: security Syn. ความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย (n.) safety airbag
ที่ปลอดภัย (n.) safety zone Ops. เขตอันตราย
เขตปลอดภัย (n.) safety zone Syn. ที่ปลอดภัย Ops. เขตอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี...
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
To safety to our place in the sun....สู่ดินแดนแสนอบอุ่น
Pray for the safety of our families for our countries, for our planet.อธิษฐานเพื่อความปลอดภัย ของครอบครัวของเรา สำหรับประเทศของเราสำหรับ โลกของเรา
There's safety in numbers, my dear.ยิ่งคนอยู่เยอะยิ่งปลอดภัยคนสวย
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ
I won't be responsible for her safety if she doesn't understand what's going on.ผมไม่รับทำ ถ้าเธอไม่รู้เรื่อง
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง?
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
I was worried about the Austrian team's safety in that last big 180 degree whiparound.ผมเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมออสเตรีย ในโค้งสุดท้าย ที่ต้องเลี้ยว 180 องศา
Coolant level's on reserve, but well within the safety line.น้ำยาพร่องไปบาง แต่ยังปลอดภัย

safety ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
安全问题[ān quán wèn tí, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 安全问题 / 安全問題] safety issue; security issue
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 安全检查 / 安全檢查] safety check; security inspection (at airports)
安全灯[ān quán dēng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ, 安全灯 / 安全燈] safety lamp; safelight
安全网[ān quán wǎng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˇ, 安全网 / 安全網] safety net
安全阀[ān quán fá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˊ, 安全阀 / 安全閥] safety valve
安危[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, 安危] safety and danger; safety
安检[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ, 安检 / 安檢] safety check
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 不碎玻璃] shatterproof or safety glass
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 安全] safe; secure; safety; security
安全性[ān quán xìng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 安全性] security; safety

safety ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブセーフティー[, akuteibuse-futei-] (n) active safety
セーフティーバルブ[, se-futei-barubu] (n) safety valve
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski)
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor
セーフティボックス;セーフティーボックス[, se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
十全[じゅうぜん, juuzen] (adj-na,n) perfection; consummation; absolute safety
国家公安委員会委員長[こっかこうあんいいんかいいいんちょう, kokkakouan'iinkaiiinchou] (n) National Public Safety Commission Chairman
国家公安委員長[こっかこうあんいいんちょう, kokkakouan'iinchou] (n) (abbr) (See 国家公安委員会委員長) National Public Safety Commission Chairman
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] (n) {comp} safety interlock
安全を図る[あんぜんをはかる, anzenwohakaru] (exp,v5r) to provide for safety
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat)
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
安全情報[あんぜんじょうほう, anzenjouhou] (n) safety information; safety bulletin
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution
安全確保[あんぜんかくほ, anzenkakuho] (n) maintenance of safety; safety guarantee; ensuring safety
安全管理[あんぜんかんり, anzenkanri] (n) safety administration; safety control; safety management
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household
救助網[きゅうじょあみ;きゅうじょもう, kyuujoami ; kyuujomou] (n) safety net; cowcatcher (train or streetcar)
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
海上保安庁[かいじょうほあんちょう, kaijouhoanchou] (n) Japan Coast Guard (formerly Maritime Safety Agency); (P)
紅色球形形象物[こうしょくきゅうけいけいしょうぶつ;べにいろきゅうけいけいしょうぶつ, koushokukyuukeikeishoubutsu ; beniirokyuukeikeishoubutsu] (n) (obsc) red globular shape; red ball signal shape (marine safety context)
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
飛散防止フィルム[ひさんぼうしフィルム, hisanboushi firumu] (n) glass safety film; glass protective film; anti-shattering film for glass
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
バイオセーフティーレベル[, baiose-futei-reberu] (n) biosafety level
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P)
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P)
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring

safety ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มขัดนิรภัย[n.] (khemkhatnir) EN: seat belt ; safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
เข็มหมุดซ่อนปลาย[n. exp.] (khem mut sø) EN: safety pin FR: épingle de sûreté [f]
เข็มซ่อนปลาย[n.] (khemsǿnplāi) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin FR: épingle à nourrice [f] ; épingle de sûreté [f]
เขตปลอดภัย[n. exp.] (khēt pløtph) EN: safety zone FR: périmètre de sécurité [m]
เครื่องโกนหนวด[n. exp.] (khreūang kō) EN: electric shaver ; safety razor FR: rasoir électrique [m] ; rasoir [m]
ความปลอดภัย[n.] (khwām pløtp) EN: security ; safety FR: sécurité [f]
ความปลอดภัยด้านอาหาร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: food safety FR: sécurité alimentaire [f]
ความปลอดภัยด้านการขนส่ง[n. exp.] (khwām pløtp) EN: transport safety FR: sécurité des transports [f]
ความปลอดภัยโดยรวม[n. exp.] (khwām pløtp) EN: overall safety FR:
ความปลอดภัยของอาหาร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: food safety FR: sécurité alimentaire [f]
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต[n. exp.] (khwām pløtp) EN: Internet safety FR:
ความปลอดภัยในการทำงาน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: occupational safety FR: sécurité au travail [f]
ความปลอดภัยทางการบิน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: aviation safety FR: sécutité aérienne [f]
ความปลอดภัยทางการจราจร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: road safety FR: sécurité routière [f]
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์[n. exp.] (khwām pløtp) EN: nuclear safety FR:
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[n. exp.] (khwām sīeng) EN: safety brisk FR:
ความต้องการความปลอดภัย[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: safety needs ; need for safety FR:
กฎความปลอดภัย[n. exp.] (kot khwām p) EN: safety rule FR: règle de sécurité [f]
กฎหมายความปลอดภัย[n. exp.] (kotmāi khwā) EN: safety law FR:
กระจกนิรภัยเทมเปอร์[n. exp.] (krajok nira) EN: tempered safety glass FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
ลิ้นนิรภัย[n. exp.] (lin nirapha) EN: safety valve FR: valve de sécurité [f]
ล็อคนิรภัย[n. exp.] (lǿk nirapha) EN: safety lock ; security lock FR:
มาตรฐานความปลอดภัย[n. exp.] (māttrathān ) EN: safety standard FR: norme de sécurité [f]
หมวกกันน็อก[n.] (mūakkannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; safety helmet FR: casque de motocycliste [m] ; casque [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūaknirapha) EN: safety helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; helmet FR: casque [m] ; casque de sécurité [m]
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน[n. exp.] (nak trūatsø) EN: aviation safety inspector FR:
นิรภัย[adj.] (niraphai) EN: safety ; safe ; danger-free ; safe from dangers FR: sûr ; sans danger ; de sécurité
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; for your safety ; be on the safe side FR: par sécurité
ปลอดภัยไว้ก่อน[n. exp.] (pløtphai wa) EN: safety first FR: la sécurité d'abord
ประตูนิรภัย[n. exp.] (pratū nirap) EN: security gate ; safety door FR:
ระบบความปลอดภัย[n. exp.] (rabop khwām) EN: safety measures FR: système de sécurité [m] ; mesures d'évacuation [fpl]
รองเท้านิรภัย[n. exp.] (røngthāo ni) EN: safety shoe FR: chaussures de sécurité [fpl]
สวัสดิภาพ[n.] (sawatdiphāp) EN: safety ; security FR: sécurité [f] ; bien-être [m]
สวัสดิศึกษา[n.] (sawatdiseuk) EN: safety education FR:
เซฟตี้[n.] (sēftī) EN: safety FR: sécurité [f]
เซฟตี้เบลท์[n. exp.] (sēftī bēl) EN: safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
เซฟตี้เบรกเกอร์[n. exp.] (sēftī brēkk) EN: safety breaker FR:
เซฟตี้คาร์[n. exp.] (sēftī khā) EN: safety car FR: voiture de sécurité [f] ; safety car [f] (anglic.)
เซฟตี้สวิตช์[n. exp.] (sēftī sawit) EN: safety Switch FR:

safety ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasthakensicherung {f}load hook safety catch
Purosicherheitsbank {f}clean safety bench
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety
Arzneimittelsicherheit {f}drug safety
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Betriebliches Sicherheitswesen {n}industrial safety
Eigensicherheit {f}intrinsic safety
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Lasthaken {m} | Lasthaken mit Hakensicherungload hook | safety hook
Gerätesicherheitsgesetz {n}Machine Safety Code
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Materialsichheitsdatenblätter {pl}material safety data sheets
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Betriebssicherheit {f}operational safety; safety at work
Anlagensicherheits-Handbuch {n}plant safety manual
Seilsicherheit {f}rope safety factor
Schutzart {f}safety provision; safety class
Schutzvorrichtung {f}safety device; safety measure
Aushängesicherung {f}safety catch
Sicherungsbügel {m}safety catch
Sicherungsstück {n} (am Lasthaken) [techn.]safety catch
Grubenlampe {f}safety lamp; Davy lamp
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Absicherungstemperatur {f}safety temperature
Gesichtsschutz {m}safety mask
Rasierapparat {m}safety razor
Schutzbrille {f}safety goggles; protective goggles; (a pair of) goggles
Schutzhelm {m}safety helmet; helmet
Schutzschrank {m}safety cabinet
Schutzschuhe {pl}safety footwear
Sicherungsblech {n}safety plate; locking plate
Sicherheitsschuhe {pl}safety boots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safety
Back to top