ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

riddance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *riddance*, -riddance-

riddance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
riddance (n.) การทำให้หมดสิ้น See also: การขจัด
English-Thai: HOPE Dictionary
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
English-Thai: Nontri Dictionary
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good riddance to white trash, that's all I got to say.ออกหน้าแทนเดนมนุษย์ผิวขาว นั่นหล่ะที่ผมจะบอก
* Good riddance to all the socials I had to go to *#ขจัดสิ้นสิ่งดีทุกงานสังคมที่ฉันต้องไป#
Good riddance!กำจัดให้สิ้นซากเลย !
You ain't had to add the "good riddance" part.ไม่น่าพูดว่า"ลาขาด"เลย
Edgar is gone. good riddance.เอ็ดการ์หนีไปแล้ว ช่างโล่งอกเสียที
Oh, let them have it. Good riddance.โอ้ให้มันเอาไปเลยรับประทานงู
And he's nothing but fucking ash now, and good riddance.และไอ้หมอนั่นมันไม่มีค่าอะไรเลย
I remember thinking, "good riddance."ผมจำได้ว่าเคยคิด "โล่งอกไปที"
With that, good night, good riddance, and good-bye!ด้วยเหตุนั้น ฝันดี กับการขจัดออกไปในสิ่งที่ไม่ต้องการ และ ลาก่อน
Good riddance, both of you.ไปไกลๆได้ยิ่งดี ทั้งสองคนเลย
Good riddance.เป็นการขจัดออกไปที่ดีนะ
I say good riddance.ฉันบอกว่า ปล่อยวาง ถ้าเธอ ยังคบกับเซบาสเตียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า riddance
Back to top