ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

richly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *richly*, -richly-

richly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
richly (adv.) มั่งคั่ง See also: มากมาย, อุดม Syn. abundantly, sumptuously, lavishly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your diplomatic skill... would be richly rewarded here.ทักษะทางการฑูตของคุณ... จะได้รับการตอบแทน อย่างมหาศาลที่นี่
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน
She has been richly rewarded for her words, but today she will be rewarded for her silence.ในแผ่นเอ็กซ์เรย์ เห็นกุญแจไหม การรอดตายของนีน่า
My view of the Universe -- it's just like a huge collection of snapshots which are immensely, richly structured.มุมมองของฉันของจักรวาล ก็เช่นเดียวกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ ของภาพรวม ซึ่งได้รับการอย่างกว้างขวาง โครงสร้างมั่งคั่ง
Upper frame richly engraved with whirls. Can we say €130,000?เรามาเริ่มราคากันที่หนึ่งแสนสามหมื่นยูโร
The potion inflicted its cruel justice, and she got what she richly deserved.ยาพิษนั่นเป็นการลงโทษที่โหดร้าย แต่มันก็ สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เธอทำลงไป
Information leading to Snow's capture will be richly rewarded.ผู้ใดให้ข้อมูลนำไปสู่การนำจับสโวไวท์จะได้รางวัลอย่างงาม
Two goals from Gareth Southgate have given Villa a richly deserved...สองประตูจากแกเร็ ธ เซาท์เกต ได้ให้วิลล่าสมควรได้รับมั่งคั่ง

richly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment
丰富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 丰富多彩 / 豐富多彩] richly colorful
雕梁画栋[diāo liáng huà dòng, ㄉㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄥˋ, 雕梁画栋 / 雕樑畫棟] richly ornamented (building)
香馥馥[xiāng fù fù, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˋ ㄈㄨˋ, 香馥馥] richly scented; strongly perfumed

richly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コテコテ;こてこて[, kotekote ; kotekote] (adj-na,vs,adv) (1) (on-mim) (See こってり) over the top; (2) thickly; heavily; richly
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า richly
Back to top