ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regard as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regard as*, -regard as-

regard as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regard as (vt.) ถือว่า See also: เห็นว่า Syn. count as, consider as, treat as
regard as (phrv.) พิจารณาว่าเป็น See also: เห็นว่าเป็น Syn. count as, reckon as
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับว่า (v.) regard as See also: count as, reckon as Syn. ถือว่า
สรุปว่า (conj.) regard as See also: count as
เป็นอันว่า (conj.) regard as See also: count as Syn. สรุปว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Your gal pals, Penny and Bernadette, went out shopping for some wedding nonsense without Amy, an action they took with no thought or regard as to how it would affect me, the future of string theory or my Lego fun time!ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่กระต่ายในอ้อมกอดของใคร! ทำไมฉันจึงต้องพูดกับเพ็นนี? เธอไม่ได้เป็นแฟนฉัน
You like this exactly to regard as what?เธ„เธธเธ“เธžเธนเธ”เนเธšเธšเธ™เธตเน‰เธ„เธธเธ“เธˆเธฐเธชเธทเนˆเธญเธ–เธถเธ‡เธญเธฐเน„เธฃ
This to regard as doorman next one scene.เธ„เธธเธ“เธฃเธนเน‰เน„เธซเธก
What would you regard as the defining moment of your life?ช่วงเวลาไหนที่ถือว่ามันชี้ชะตาชีวิตคุณ

regard as ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, 不当事 / 不當事] useless; regard as useless
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看做] regard as; look upon as
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 筭] regard as; to figure
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, 算] regard as; to figure; to calculate; to compute

regard as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)

regard as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regard as
Back to top