ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propitiation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propitiation*, -propitiation-

propitiation ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
propitiation(พระพิช'ชีเอ'เชิน) n. การทำให้โน้มเอียง,การปลอบโยน,การบรรเทา,การลุแก่โทษ,สิ่งปลอบโยน,สิ่งบรรเทา, Syn. conciliationว
English-Thai: Nontri Dictionary
propitiation(n) การประจบ,การเอาใจ,การปลอบ

propitiation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propitiation
Back to top