ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

principality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *principality*, -principality-

principality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
principality (n.) ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย Syn. realm, country
English-Thai: HOPE Dictionary
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
English-Thai: Nontri Dictionary
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So this is all for the benefit of the good people of the principality of Monaco?ดังนั้น ทั้งหมดนี่เพื่อผลประโยชน์ของคนดีๆในราชสำนักโมนาโค
I don't think the principality of Monaco's yacht counts as a cruise, Mr. Humphrey.ผมไม่ชอบเรือยอร์ช ของโมนาโค มันเป็นเรือสำราญย่ะ คุณฮัมฟรีย์
Thus the Principality of Wallachia was hemmed in... by the Ottoman Turks and Russia, and its territory was coveted by both.ดังนั้นอาณาเขตของ เมืองวาลัลเชีย ที่ถูกล้อมรอบมา .. โดยออตโตมันเติร์กและรัสเซีย \ n และอาณาเขตของตนจึงถูกยึดโดยทั้งสอง
I'm so disappointed that I can't spend all day with you before you rush off to your principality.ฉันรู้สึกผิดหวังจัง ที่ไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับเธอทั้งวันได้ ก่อนที่คุณจะกลับประเทศไป

principality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侯国[こうこく, koukoku] (n) principality
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality
公領[こうりょう, kouryou] (n) duchy; dukedom; principality

principality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัมพุช[n.] (kamphut) EN: Khmer principality FR:
กัมพุช-[pref.] (kamphutcha-) EN: Khmer principality FR:
เมือง[n.] (meūang) EN: country ; nation ; state ; principality FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
ราชรัฐ[n.] (rātcharat) EN: principality FR: principauté [f]
ราชรัฐอันดอร์รา[n. prop.] (Rātcharat A) EN: Principality of Andorra FR: Principauté d'Andorre [f]
ราชรัฐลิกเตนสไตน์[n. prop.] (Rātcharat L) EN: Principality of Liechtenstein FR: Principauté du Liechtenstein [f] ; Principauté de Liechtenstein [f]
ราชรัฐโมนาโก[n. prop.] (Rātcharat M) EN: Principality of Monaco FR: Principauté de Monaco [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า principality
Back to top