ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pickup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pickup*, -pickup-

pickup ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pickup coilขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pickup trucksรถกระบะ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yellow pickup truck out of Whittier a day before yesterday.รถกระบะเหลืองจากวิททีเอ้อร์วานซืน
Chevy pickup and Mercedes driving north on Balboa.กระบะเชวี่ กับ เมอร์ซีเดส ขับขึ้นเหนือทางถนน บัลบัว
Doesn't realize the guy in the pickup is a cop coming off shift.ไม่รู้ว่าคนขับกระบะ เป็นตำรวจเพิ่งออกเวร
I've got an airport pickup for you.ไปรับผู้โดยสารที่สนามบินหน่อย
A couple of sensitive gentlemen in a blue pickup truck.ที่มีสุภาพบุรุษใจดีสองคน กับรถปิคอัฟสีน้ำเงิน
I died 15 years ago, like that pickup line.ฉันตายเมื่อ15ปีที่แล้วเหมือนกับมุขงี่เง่านั่น
Do you really believe that, or is that a pickup line ?นายเชื่ออย่างงั้นจริงๆหรือ?
Must be hard with your sense of direction, never being able to find your way to a decent pickup line.นอกจากประสาทสัมผัส เรื่องเส้นทางของคุณจะไม่ดี วิธีจีบสาวของคุณก็ควรจะปรับปรุงด้วยนะ
HAN: You're in the pickup and delivery business now.นายอยู่ในรถส่งของ และตอนนี้เป็นคนรับส่งในธุระกิจฉัน
The basic fee for pickup and the items you ordered is 7,400 dollars.ค่าธรรมเนียมสำหรับรถกระบะและของที่สั่ง เริ่มต้นก็ 7,400 ดอลล่าร์แล้ว
Last seen in a brown Ford pickup bearing east on Route 9.เห็นล่าสุดในรถฟอร์ดสีน้ำตาล มุ่งหน้าไปตามสาย 9
I thought you were gonna toss me some cheap pickup line.ฉันนึกว่านายจะจีบฉันเสียอีก

pickup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.)
ピックアップサービス[, pikkuappusa-bisu] (n) pickup service; (P)
ピックアップディレクトリ[, pikkuappudeirekutori] (n) {comp} pickup directory
ピックアップトラック[, pikkuapputorakku] (n) pickup truck
変換子[へんかんし, henkanshi] (n) pickup; sensing element

pickup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะบะ[n.] (kaba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck FR: pick-up [n] (anglic.)
กระบะ[n.] (kraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
กระบะลอย ; กะบะลอย[n. exp.] (kraba løi [) EN: high-lift pickup truck FR: pick-up surélevé [m]
นั่งท้ายกระบะ[v. exp.] (nang thāi k) EN: ride in the back of a pickup truck FR: s'asseoir à l'arrière d'un pick-up
ปิคอัพ[n.] (pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)
รถกระบะ[n.] (rotkraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; truck (Am.) FR: pick-up [n] (anglic.)
รถปิคอัพ = รถปิคอัป[n. exp.] (rot pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car FR: pick-up [n] (anglic.)

pickup ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifer {m}pickup shoe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pickup
Back to top