ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharmacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharmacy*, -pharmacy-

pharmacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pharmacy (n.) ร้านขายยา Syn. dispensary, drugstore
pharmacy (n.) เภสัชกรรม See also: การศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยา, การปรุงและจ่ายยา Syn. pharmaceutics
English-Thai: HOPE Dictionary
pharmacy(ฟาร์'มะซี) n. เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา,การปรุงและจ่ายยา
English-Thai: Nontri Dictionary
pharmacy(n) เภสัชกรรม,เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pharmacy๑. เภสัชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ science, pharmaceutical]๒. สถานปรุงยา, ร้านขายยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pharmacyเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำยา (n.) pharmacy See also: compounding medicine, dispensation Syn. การปรุงยา
การปรุงยา (n.) pharmacy
การปรุงยา (n.) pharmacy See also: compounding medicine, dispensation
เภสัชกรรม (n.) pharmacy Syn. การปรุงยา
โอสถศาลา (n.) pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์ (n.) Faculty of Pharmacy See also: Faculty of Pharmaceutical Science
ภ.บ. (n.) Bachelor of Pharmacy See also: Bachelor of Science in Pharmacy, B.P., B.Sc. in Pharm.
ภ.ม. (n.) Master of Science in Pharmacy See also: M.Sc. in Pharm.
เภสัชศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Pharmacy See also: Bachelor of Science in Pharmacy, B.P., B.Sc. in Pharm. Syn. ภ.บ.
เภสัชศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Science in Pharmacy See also: M.Sc. in Pharm. Syn. ภ.ม.
เภสัชอุตสาหกรรม (n.) industrial pharmacy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'll call the pharmacy to see if they have something for that.And l'll call the pharmacy to see if they have something for that.
If we put the pharmacy here, patients who are done can go through here to the exitถ้าเราวางยาตรงนี้ คนไข้ก็จะผ่านทางนี้ และก็เดินไปทางออก
I got to go check the pharmacy out.ผมจะเดินไปดูที่ร้านขายยา
You... you thinking about going to that pharmacy next door?ด.. ด.. เดี๋ยว จะไปร้านขายยาข้างๆอย่างั้นเหรอ
Well, we... should hit the pharmacy first.แต่ว่า.. ต้องไปร้านขายยาก่อน
That's not what the M.P. said in the pharmacy before the spiders came out of his skin.ไม่เห็นเหมือนกับสารวัตรทหาร นั่นพูดในร้านยา ก่อนที่ แมงมุมจะออกมาจากตัวเขา
Used to sell it over every counter at every pharmacy across America.ที่ขายกันตามเคาน์เตอร์ ร้านขายยาทั่วไปในอเมริกา
Coroner says he found a pharmacy in her.ฝ่ายชันสูตรบอกว่าพบยาในตัวเธอ
I was in the pharmacy a while ago, and there was a really good-looking pharmacist behind the counter.ฉันไปร้านขายยา และก็มีเภสัชกรที่ดูดีมากๆ
Why don't you go down to the pharmacy in the lobby and buy some aspirin?ทำไมไม่ไปร้านขายยาข้างล่างที่ลอบบี้ ซื้อแอสไพรินมาสักหน่อยล่ะ?
Junkies hitting the pharmacy -- again.ไอ้ขี้ยาปล้นร้านยา -- อีกแล้ว
And she's been a cashier at De Soto's pharmacy in Keachi for almost 20 years.ทำงานเป็นแคชเชียร์ร้านยาที่เคียแชะ มาเกือบ 20 ปีแล้ว

pharmacy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
药学[yào xué, ㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 药学 / 藥學] pharmacy
药店[yào diàn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ, 药店 / 藥店] pharmacy
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 药房 / 藥房] pharmacy; drugstore

pharmacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy
薬学部[やくがくぶ, yakugakubu] (n) pharmaceutical department; college of pharmacy
薬店[やくてん, yakuten] (n) pharmacy (esp. one without facilities to prepare their own medicines); drugstore; chemist
薬科大学[やっかだいがく, yakkadaigaku] (n) pharmaceutical college; college of pharmacy
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
ポリファーマシー[, porifa-mashi-] (n) polypharmacy
薬学[やくがく, yakugaku] (n,adj-no) (study of) pharmacy; pharmaceutics; (P)
薬局[やっきょく, yakkyoku] (n,adj-no) pharmacy; chemist (shop); drugstore; (P)
薬屋[くすりや, kusuriya] (n) pharmacy; chemist; drug store
薬舗[やくほ, yakuho] (n) drugstore; pharmacy; chemist

pharmacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
คณะเภสัชศาสตร์[n. prop.] (Khana Phēsa) EN: Faculty of Pharmacy FR: Faculté de Pharmacie [f]
โอสถศาลา[n.] (ōsotsālā) EN: pharmacy FR:
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัช-[pref.] (phēsatcha- ) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัชกรรม[n.] (phēsatchaka) EN: pharmacy FR: pharmacie [f]
เภสัชกรรมชุมชน[n. exp.] (phēsatchaka) EN: community pharmacy FR:
เภสัชกรรมคลินิก[n. exp.] (phēsatchaka) EN: clinical pharmacy FR: pharmacie clinique [f]
เภสัชกรรมนิวเคลียร์[n. exp.] (phēsatchaka) EN: nuclear pharmacy FR: pharmacie nucléaire [f]
เภสัชกรรมโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchaka) EN: hospital pharmacy FR:
เภสัชกรรมสังคม[n. exp.] (phēsatchaka) EN: social pharmacy FR:
เภสัชกรรมอุตสาหกรรม[n. exp.] (phēsatchaka) EN: industrial pharmacy FR: pharmacie industrielle [f]
เภสัชศาสตร์สัมพันธ์[n. exp.] (phēsatchasā) EN: pharmacy orientation FR:
เภสัชศาสตร์สังคม[n. exp.] (phēsatchasā) EN: social pharmacy FR:
ร้านขายยา[n. exp.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's FR: pharmacie [f] ; officine [f]
ร้านยา[n. exp.] (rān yā) EN: pharmacy ; drugstore FR: pharmacie [m]
ร้านยาชุมชน[n. exp.] (rān yā chum) EN: community pharmacy FR:
ชีวเภสัชกรรม[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmacy ; biopharmaceutics FR:
ชีวเภสัชศาสตร์[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmacy FR: biopharmacie [f]
รังสีเภสัชกรรม[n. exp.] (rangsī phēs) EN: radiopharmacy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharmacy
Back to top