ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perk*, -perk-

perk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perk (n.) ผลประโยชน์เพิ่มเติม See also: ผลตอบแทนเพิ่ม Syn. bonus, tip, reward Ops. drawback
perk (vi.) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perk (vt.) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perk up (phrv.) ยกหู See also: ทำหูตั้ง (สัตว์) Syn. prick up
perk up (phrv.) ทำให้กระฉับกระเฉง See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. cheer up
perky (adj.) ว่องไว See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง Syn. lively, high-spirited, vigorious Ops. lethargic, sluggish
English-Thai: HOPE Dictionary
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
English-Thai: Nontri Dictionary
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little water when we get there and they'll perk right upพอไปถึงลูกให้น้ำ มันก็จะสดขึ้นมาเอง
This will perk everyone up.เอาซะหน่อย จะได้ตื่นเต็มตา
I guess that's the perk Of dating a man who's experienced.คงเป็นผลพลอยได้ในการเดท คนที่มีประสบการณ์
Don't-don't backseat perk me. I-i know when to use my perks.ไม่ต้องบอกน่า รู้หรอกว่าจะใช้ตอนไหน
You know, Sandra, for a girl who's supposed to hate the President, you sure do perk up whenever he's on.ไม่ใช่หรือ? คุณอยู่เฉยๆ ผมจะดูว่าทำอะไรได้บ้าง เชือกแต่ละเส้นแทนแต่ละคน
I guess that's a perk of me doing V.ฉันเหรอ? จะทำอะไรน่ะเหรอ?
I bet that's a perk people would be willing to pay for.ฉันว่าเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมที่คนเต็มใจจะจ่ายแน่นอน
The only perk we offer is a cavity search.ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เราเสนอคือหาฟันผุน่ะ
Because I would consider that a perk worth paying for.จริงหรือ เพราะฉันว่าฉันเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม ที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเลยทีเดียว
That's just what I need to perk me up. I couldn't sleep a wink.นั่นแหละที่หนูอยากได้ จะให้ตื่นหน่อย หนูไม่ได้หลับซักแว๊บเลย
Iced tea is not the only perk here, is it?ชาเย็นไม่เป็นเพียงแค่ ผลตอบแทนอย่างเดียว ใช่มั้ย?
Yeah. Little perk of the job.ใช่ เล็กๆน้อยๆจากการทำงานน่ะ

perk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)
肩を怒らせる[かたをいからせる, katawoikaraseru] (exp,v1) to perk up (square) one's shoulders
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) {math} upper bound
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia

perk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest FR:
ผลประโยชน์พิเศษ[n. exp.] (phonprayōt ) EN: perquisites ; perks FR:

perk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreist; frech {adj} | dreister; frecher | am dreistesten; am frechstenperky | perkier | perkiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perk
Back to top