ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overture*, -overture-

overture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overture (n.) เพลงโหมโรง See also: ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ต
overture (n.) การเกริ่นนำ See also: การเสนอนำ Syn. introduction, prelude
English-Thai: HOPE Dictionary
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
English-Thai: Nontri Dictionary
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtureโหมโรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทาบทาม (n.) overture See also: approach, solicitation, asking for, invitation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน
She was nowhere to be found when the overture began.เธออยู่ในที่ที่ไม่สามรถหาเจอในตอนที่การเปิดฉากเริ่มขึ้น
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก
Your overtures of... comradeship, of friendship, of...ที่แกล้งทำเป็นดี ทำมาตีสนิท
First, the overture.เริ่มด้วย เพลงโหมโรง
The DCD was Tchaikovsky's 1812 Overture.แผ่นซีดี เล่นเพลงของ ไชคอฟสกี้ เพลงโหมโรง หมายเลข 1812.
Finally, his amorous overtures wore her down, and she agreed to dinner.ในที่สุดเขาก็ทำให้แม่ฉันตกหลุมรัก
Today, we will start practicing William Tell's overture.วันนี้เราจะทำการฝึกซ้อมเพลงโหมโรงจากเรื่อง \ วิลเลี่ยม เทล
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี
No unusual overtures?ไม่มีใครเสนออะไรแปลกๆนะ?
We'll begin with Tchaikovsky's 1812 Overture.เริ่มด้วย บทโหมโรง 1812 ของ ไชคอฟสกี้

overture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序曲[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, 序曲] overture

overture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[, o-ba-chua] (n) overture
オーバチュア[, o-bachua] (n) overture
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P)
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P)

overture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect FR:
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overture
Back to top