ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overrate*, -overrate-

overrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overrate (vt.) ตีค่าสูงเกินไป Syn. overestimate, overvalue
English-Thai: HOPE Dictionary
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
overrate(vt) ให้ราคาสูงไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เจียม (v.) overrate one´s ability
ไม่เจียมกะลาหัว (v.) overrate one´s ability Syn. ไม่เจียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know how much you've dreamt of having a bland, mundane, generic life, but being normal is highly overrated.ฉันรู้เธอฝันอยากมีชีวิตสงบ เรียบง่าย ไม่เป็นที่สนใจ แต่ การมีชีวิตปกติไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้น
I think it's overrated.- ฉันว่าคนให้ความสำคัญกับมันมากไป
Absolutely. But on the other hand, knowing things is overrated.แน่นอนครับท่าน แต่ว่ามันจะมีค่าอะไรครับท่าน
Yeah, well, travelling's overrated. Trust me.ใช่ สำหรับคุณมันมากเกินไปจริง ๆ
Overrated if you ask me.ฉันว่าประเมินเขาสูงไป
Feelings are overrated, if you ask me.ผมว่าอารมณ์มันไม่ได้วิเศษขนาดนั้นหรอก
Predator's okay, But i think the california crusher is overrated.Predatorก็พอไหว แต่nthe California crusher ดูเกินจริงไปหน่อย
Belonging's overrated.ไม่น่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
You'll see. Sex is overrated.เดี๋ยวนายก็รู้ เรื่องเพศมันเว่อร์
Four, I don't care any more about looking perfect. It's so overrated.สี่ ฉันไม่สนใจแล้วว่าจะดูสมบูรณ์แบบรึเปล่า มันเกินเอื้อม
You know, I've always felt that spidery long legs were vastly overrated.รู้มั้ย ฉันว่างั้นเหมือนกัน คนเห็นค่าของสาวขายาวเกินไป
Maybe being a surgeon's overrated.ฉันทำอย่างอื่นก็มีความสุขได้

overrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overrate
Back to top