ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

otalgia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *otalgia*, -otalgia-

otalgia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
otalgia (n.) อาการปวดหู
English-Thai: HOPE Dictionary
otalgia(โอแทล'เจีย) n. อาการปวดหู., See also: otalgic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
otalgia; otagra; otodyniaอาการปวดในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า otalgia
Back to top