ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nerve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nerve*, -nerve-

nerve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nerve (n.) เส้นประสาท
nerve (n.) ความกล้า See also: ความกล้าหาญ Syn. brashness, arrogance Ops. deference
nerve cell (n.) เซลล์ประสาท
nerve cell (n.) เซลล์ประสาท
nerve center (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. centre, nerve centre
nerve center (n.) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท Syn. center, nerve centre
nerve center (n.) ปมประสาท
nerve center (n.) ศูนย์รวม
nerve centre (n.) ศูนย์รวม Syn. nerve center
nerve for (phrv.) เตรียมพร้อมสำหรับ
nerve gas (n.) แก๊ซพิษที่ใช้ในสงคราม ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
nerve-racking (adj.) ซึ่งลำบากหรือหวาดกลัวอย่างที่สุด See also: น่าเขย่าขวัญ Syn. stressful
nerveless (adj.) ซึ่งไม่มีกำลัง See also: ซึ่งไม่มีความรู้สึก Syn. feeble, spineless
nerves (n.) ความเครียด See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nerve-racking(เนิร์ฟว'แรคคิง) adj. เขย่าขวัญ,ลำบากที่สุด,รบกวนที่สุด., Syn. nerve-wracking
English-Thai: Nontri Dictionary
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve centreศูนย์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปมประสาท (n.) site of nerve cells
ประสาท (n.) nerve
เส้น (n.) nerve See also: nerve vessel Syn. เส้นประสาท
เส้นประสาท (n.) nerve Syn. ประสาท
เส้นประสาทสมอง (n.) nerve Syn. เส้นประสาท
sciatica (n.) อาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขาเพราะกดทับ sciatic nerve
vagal (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
จักขุประสาท (n.) eye nerve See also: visual nerve, optic nerve Syn. ประสาทตา
ประสาทตา (n.) optical nerve
ประสาทสมอง (n.) brain nerve
ประสาทหู (n.) auditory nerve
รบกวนประสาท (v.) be nerve-racking Syn. กวนประสาท
สงครามประสาท (n.) war of nerves
โสตประสาท (n.) auditory nerve See also: hearing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine the nerve of the son-of-a-bitch.ลองนึกภาพของเส้นประสาทของลูกชายของ-ผู้หญิงเลว
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส
Well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง
I didn't have the nerve to face the kid.นักสืบนาเขียนรายงานรึยังเนี่ย
Well, maybe I was, but I guess I just ain't got the nerve to ask you yet.อยากก็ได้ ผมไม่กล้าจะขอคุณ
I'm gonna assume that just about the moment you gets up the nerve to ask me... gonna be just about the same moment I decide I'm gonna tell you yeah....ฉันจะคิดว่า ถ้าเธอขอขึ้นมาเมื่อไหร่... ...ฉันก็จะบอกเธอว่า"ได้"เมื่อนั้น
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
Go back if you have the nerve I'll definitely goกลับไปสิ ถ้าแกกล้าพอ ฉันกลับแน่
A nerve gas was released into the house.ก๊าซถูกปล่อยมาในบ้านด้วย
Because the nerve endings in her brain were firing as she died, and some random memory of us at one of your baseball games just popped into her head.นั่นเพราะเส้นประสาทเธอตาย ความทรงจำเรื่องเกมเบสบอลของนายเลยผุดขึ้นมาในสมอง
Did you have the nerve to cut the skin from his arm, or did Lucian do it?คุณกล้าที่จะตัดผิวหนังจากแขนของเขา,หรือว่าลูเซียนตัดให้?
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว...

nerve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
轴索[zhóu suǒ, ㄓㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 轴索 / 軸索] axon (long thin axis of nerve cell)
轴丝[zhóu sī, ㄓㄡˊ ㄙ, 轴丝 / 軸絲] axoneme (long thread of nerve cell)
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
髓鞘[suǐ qiào, ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄠˋ, 髓鞘] myelin sheath (membrane surrounding axon of nerve cell)
神经性毒剂[shén jīng xìng dú jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 神经性毒剂 / 神經性毒劑] nerve agent; nerve gas
神经细胞[shén jīng xì bāo, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 神经细胞 / 神經細胞] nerve cells
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 许旺细胞 / 許旺細胞] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte
[dǎn, ㄉㄢˇ, 胆 / 膽] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
胆子[dǎn zi, ㄉㄢˇ ㄗ˙, 胆子 / 膽子] courage; nerves
脑神经[nǎo shén jīng, ㄋㄠˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 脑神经 / 腦神經] cranial nerves
神经[shén jīng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 神经 / 神經] nerve
胆量[dǎn liàng, ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 胆量 / 膽量] nerve
视神经[shì shén jīng, ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 视神经 / 視神經] optic nerve
末梢神经[mò shāo shén jīng, ㄇㄛˋ ㄕㄠ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 末梢神经 / 末梢神經] peripheral nerve
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , 普鲁卡因 / 普魯卡因] Procaine (nerve blocking agent)
三叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 三叉神经 / 三叉神經] trigeminal nerve
迷走神经[mí zǒu shén jīng, ㄇㄧˊ ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 迷走神经 / 迷走神經] vagus nerve

nerve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...?
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
前庭神経[ぜんていしんけい, zenteishinkei] (n) (See 前庭蝸牛神経) vestibular nerve
前庭蝸牛神経[ぜんていかぎゅうしんけい, zenteikagyuushinkei] (n) vestibulocochlear nerve
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system
外転神経[がいてんしんけい, gaitenshinkei] (n) abducens nerve
座骨神経[ざこつしんけい, zakotsushinkei] (n) sciatic nerve
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
感覚神経[かんかくしんけい, kankakushinkei] (n) sensory nerve
摩滅;磨滅(iK)[まめつ, mametsu] (n,vs) defacement; abrasion; wear and tear; crushing of a nerve
根を詰める[こんをつめる, konwotsumeru] (exp,v1) to strain one's nerve
神経叢[しんけいそう, shinkeisou] (n) nerve plexus
第八脳神経[だいはちのうしんけい, daihachinoushinkei] (n) eighth brain nerve; nervus vestibulocochlearis; vestibulocochlear nerve
聴神経[ちょうしんけい, choushinkei] (n) auditory nerve
肋間神経[ろっかんしんけい, rokkanshinkei] (n) intercostal nerve
良い度胸;いい度胸[いいどきょう, iidokyou] (n,vs) some nerve (as in 'you must have some nerve to ...')
蝸牛神経[かぎゅうしんけい, kagyuushinkei] (n) (See 前庭蝸牛神経) cochlear nerve
視神経[ししんけい, shishinkei] (n) optic nerve
迷走神経[めいそうしんけい, meisoushinkei] (n) vagus nerve
顔面神経[がんめんしんけい, ganmenshinkei] (n) facial nerve
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
サリン[, sarin] (n) Sarin (type of poison nerve-gas); (P)
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
副神経[ふくしんけい, fukushinkei] (n) accessory nerves
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P)
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
末梢神経[まっしょうしんけい, masshoushinkei] (n) peripheral nerves
求心性神経[きゅうしんせいしんけい, kyuushinseishinkei] (n) (See 遠心性神経) afferent nerve; afferent neuron; afferent
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves
癇に障る;癇にさわる[かんにさわる, kannisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to irritate one; to get on one's nerves
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious
神経に障る;神経にさわる[しんけいにさわる, shinkeinisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to hit a nerve; to get on one's nerves
神経を尖らせる;神経をとがらせる[しんけいをとがらせる, shinkeiwotogaraseru] (exp,v1) to get on one's nerves
聴覚神経[ちょうかくしんけい, choukakushinkei] (n) auditory nerve; auditory nerves
肝っ魂;肝ったま;肝魂;肝玉;肝っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis
脊髄神経[せきずいしんけい, sekizuishinkei] (n) spinal nerves
脳神経[のうしんけい, noushinkei] (n) cranial nerves; cerebral nerves

nerve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักขุประสาท[n.] (jakkhuprasā) EN: eye nerve FR: nerf optique [m]
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กระแสประสาท[n. exp.] (krasaē pras) EN: nerve impulse FR:
กระตุ้นประสาท[v. exp.] (kratun pras) EN: excite a nerve FR: exciter un nerf
ปลายเส้นประสาท[n. exp.] (plāi sen pr) EN: nerve ending FR: terminaison nerveuse [f]
ปมประสาท[n. exp.] (pomprasāt) EN: ganglion ; nerve center ; site of nerve cells FR: ganglion [m] ; glande [f] (fam.)
ประสาท[n.] (prasāt) EN: nerve FR: nerf [m]
ประสาทหู[n. exp.] (prasāt hū) EN: auditory nerve FR:
ประสาทรับเสียง[n. exp.] (prasāt rap ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
ประสาทสมอง[n. exp.] (prasāt samø) EN: brain nerve FR:
ประสาทตา[n. exp.] (prasāt tā) EN: optical nerve FR: nerf optique
ประสาทเวกัส[n. exp.] (prasāt wēka) EN: vagus nerve FR:
ร่างแหประสาท[n. exp.] (rānghaē pra) EN: nerve net FR:
เส้นประสาท[n. exp.] (sen prasāt) EN: nerve FR: nerf [m]
เส้นประสาทรับฟัง[n. exp.] (sen prasāt ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
เส้นประสาทรับกลิ่น[n. exp.] (sen prasāt ) EN: olfactory nerve FR:
เส้นประสาทรับเสียง[n. exp.] (sen prasāt ) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
เส้นประสาทเซียติก[n. exp.] (sen prasāt ) EN: sciatic nerve FR: nerf sciatique [m]
เส้นประสาทตา[n. exp.] (sen prasāt ) EN: optic nerve FR: nerf optique [m]
เส้นประสาทใหญ่[n. exp.] (sen prasāt ) EN: nerve cord FR:
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām p) EN: war of nerves ; nerve warfare FR: guerre des nerfs [f]
โสตประสาท[n.] (sōtprasāt) EN: auditory nerve FR: nerf auditif [m]
วงแหวนประสาท[n. exp.] (wongwaēn pr) EN: nerve ring FR:
ใยประสาท[n. exp.] (yai prasāt) EN: nerve fiber FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
โกรธขึ้นมากะทันหัน[v. exp.] (krōt kheun ) EN: FR: se mettre en colère brutalement ; s'énerver brutalemen
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
งุ่นง่าน[adj.] (ngun-ngān) EN: agitated ; restless FR: énervé ; agité

nerve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ischiasnerv {m} [anat.]sciatic nerve
Nervenbahn {f} [anat.]nerve pathway; nerve tract
Augennerv {m} [anat.]optic nerve
Sehnerv {m} [anat.]optic nerve
Radialnerv {m}radial nerve
efferent; herausführend; ableitend {adj} [anat.] | efferente Nervenbahnenefferent | efferent nerves
Nervenkrieg {m}war of nerves
Nerv {m} [anat.] | Nerven
Nervenbündel {n}bag of nerves
Nervenzelle {f}nerve cell
Schaltzentrale {f}nerve centre
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown
neural {adj}; Nerven betreffend [anat.]neural; nerve-related
Neuralgie {f}; Nervenschmerz
Neuritis {f}; Nervenentzündung
Neurologe {m}; Nervenarzt
Tractus {m}; Bahn des Nervensystems [anat.]tract
vegetativ {adj}; das autonome Nervensystem betreffend [med.]vegetative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nerve
Back to top