ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutineer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutineer*, -mutineer-

mutineer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutineer (n.) ผู้ก่อการกบฏ See also: ผู้ก่อการกระด้างกระเดื่อง, ผู้ที่ลุกฮือขึ้นต่อต้าน, ผู้ที่ก่อการกำเริบ
English-Thai: HOPE Dictionary
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
English-Thai: Nontri Dictionary
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to know that, every mutineer found justice.ข้าต้องการให้ท่านรู้ว่า กบฏทุกไคนด้รับความยุติธรรม
And what fate befalls mutineers?ผู้ก่อการ จะผมชะตากรรมอย่างไร?
I count 10 dead mutineers.ข้านับได้พวกกบฏตายไป10คน
We were guests of the mutineers at Craster's Keep.พวกเราเป็นแขกของพวกกบฎ ที่คุ้มของแครสเตอร์
Let the mutineers take care of Snow.{\cHFFFFFF}ปล่อยให้พวกกบฏจัดการสโนว์
I'm going to capture the mutineers holed up there or kill them.{\cHFFFFFF}ข้าจะไปจับตัวพวกกบฏที่อยู่ที่นั้น ไม่ก็สังหารพวกมันทิ้งเสีย
Our survival may depend on us getting to these mutineers before Mance does.{\cHFFFFFF}เราจะอยู่หรือตายอาจจะขึ้นอยู่กับ {\cHFFFFFF}การที่เราไปถึงตัวพวกนั้นก่อนแมนซ์
I count 10 dead mutineers.ข้านับพวกกบฎได้สิบคน
Mutineers are to be apprehended without engaging.ผู้ก่อการกำเริบจะถูกจับได้โดยไม่ ต้องมีส่วนร่วม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutineer
Back to top