ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muffler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muffler*, -muffler-

muffler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muffler (n.) สิ่งห่อหุ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
muffler(มัฟ'เฟลอะ) n. ผ้าพันคออย่างหนา,สิ่งที่ใช้อุดหรือระงับเสียง,เครื่องอุดหรือเก็บเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
muffler(n) ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เครื่องเก็บเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mufflerกระบอกลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brake and muffler exhibit--no.นิทรรศการเบรคและท่อไอเสีย --ไม่เอา
No, it's not what it looks like. I'm looking at the rusty muffler from under here...[สองคนตั้งท่าจะลงไป]
The beautiful room is in an abandoned muffler factoryมีห้องรับรอง อยู่ในโรงงานทำท่อพักเสียงร้าง
That dragging muffler was like the chains of Marley's Ghost.ในชีวิต ความกลัวในการเปลี่ยนแปลง รู้มั้ยว่าตรงท่อไอเสียมีลายเหมือนโซ่ด้วย
Finally came in to get that muffler fixed?สุดท้ายก็มาซ่อมท่อไอเสียซินะ
♪ And dual muffler twins, oh, yeah ♪คุณกำลังไหม้ ไฟฟ้าจาระบี!
We got water in the muffler and the engine died, so we came here-- Carly and I.มีน้ำรั่ว เเล้วก็เครื่องยนต์ก็เสียด้วย เราก็เลยมานี่ คาร์ลี่กับผม
Oh, um, sorry, ma'am. Uh... I mean, the muffler alone's gonna run you $500.ขอโทษนะครับ แต่แค่ท่อไอเสียก็ปาไป 500 แล้ว
I'll have to have Rupert make me a muffler.ต้องให้รูเพิร์ตทำที่กรองเสียงให้ผมแล้ว
White sweater, black muffler, and very long pretty hair...สวมเสื้อสเวตเตอร์สีขาว ผ้าพันคอสีดำ ทรงผมน่ารัก...
Nothing's coming up under Meineke other than discount mufflers.เข้าไม่ถึงข้อมูลของเมนิกเก้ ข้อมูลอื่นๆมากไปกว่านี้เลย
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม?

muffler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P)
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P)
首巻き;首巻;頸巻き;頸巻;頚巻き;頚巻;首まき[くびまき, kubimaki] (n) (See 襟巻) comforter; muffler; neckerchief; scarf; neckwear

muffler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หม้อพักท่อไอเสีย[n. exp.] (mø phak thø) EN: muffler ; silencer FR: silencieux [m]

muffler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schalldämpfer {m} (an einer Schusswaffe)muffler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muffler
Back to top