ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortally*, -mortally-

mortally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortally (adv.) ขนาดถึงตาย See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง Syn. very, deeply, seriously
mortally (adv.) อย่างปางตาย See also: อย่างถึงตาย
English-Thai: Nontri Dictionary
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
As far as I know, his trip was cut short, got sent back to 1950, mortally wounded.เท่าที่ฉันรู้ การเดินทางของเขาสั้นลง เลยกลับไปปี 1950 เขาเกือบจะตายอยู่แล้ว
What could I have done to mortally offend you all the way from Florida?ฉันจะได้มีอะไรทำเพื่อที่คุณจะได้ตายอย่างช้าๆ ทุกทางจากปลอริด้า
Uther has been mortally wounded. He's on his deathbed.อูเธอร์ถูกทำร้าย บาดแผลร้ายแรงรอเวลาตาย
Is Gaius mortally wounded?ไกอัสบาดเจ็บสาหัสรึเปล่า
I am sorry to report... Sir Ranulf was mortally wounded.ข้าเสียใจที่ต้องรายงานว่า เซอร์รานัฟได้เสียชีวิตแล้ว
They healed those who could be healed, but for the mortally wounded, those who were past saving, the Rit Zien's job was to put them down.รักษาคนที่ัยังรักษาได้ แต่บาดแผลรุนแรง ที่เกินจะรักษาแล้ว งานของรีทเซี่ยนคือการสังหารพวกเขา

mortally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortally
Back to top